Ak by som si založil spoločnosť s ručením obmedzením, kde by som bol konateľom alebo spoločníkom a vykonával by som rovnakú predmetnú konkurenčnú činnosť ako v prípade, keď som bol samostatne zárobkovo činnou osobou (SZČO), tak by som porušoval ako konateľ alebo spoločník tejto s.r.o. zákaz konkurencie, ku ktorej som sa zaviazal v mandátnej zmluve po jej skončení ešte ako SZČO ? Tu je znenie z mandátnej zmluvy, pričom neuplynula požadovaná lehota: „Mandatár sa zaväzuje, Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: http://www.etrend.sk/podnikanie/zivnostnik-aj-konatelom-a-co-zakaz-konkurencie-2.html