Sociálna poisťovňa upozorňuje živnostníkov a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), že ako povinne nemocensky a povinne dôchodkovo poistení nie sú povinní platiť poistné na nemocenské a dôchodkové poistenie v období, počas ktorého sú uznaní za dočasne práceneschopných (PN) alebo majú nariadené karanténne opatrenie podľa osobitného predpisu. Poistné nie sú povinní platiť odo dňa uznania dočasnej pracovnej neschopnosti až do ukončenia PN. Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: http://www.szcoportal.sk/?uniqueid=uchxzASYZNYzrwcnt58KRjjvQvKjiDbyAg_rzFJ8D5c