Príjmy fyzickej osoby z podania umeleckého výkonu podľa autorského zákona sa zahrnujú medzi príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti [§ 6 ods. 2 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v zn. n. p (ZDP)]. Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: http://www.szcoportal.sk/?uniqueid=uchxzASYZNYzrwcnt58KRidmKcVojVCJpLpGVMy1prA