aug 26, 2015
Aktuálna správa: Sledujte hlavné aktuality pre podnikateľov v našom BLOGu.

Kategória: Zákonník práce

Thumbnail for 16698

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci

Dňa 1. marca 2016 nadobudla účinnosť VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 99/2016 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci (ďalej len „vyhláška“), ktorá je zverejnená v čiastke 12/2016 Zbierky zákonov Slovenskej republiky. Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: http://www.szcoportal.sk/?uniqueid=uchxzASYZNYzrwcnt58KRpb1iYwl4RoHWcEWLDBR_98

Thumbnail for 16264

Zamestnancom ostáva posledný týždeň na požiadanie o ročné zúčtovanie

Zamestnanec, ktorý mal vroku 2015 zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti môže najneskôr do 15. februára 2016 písomne požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovanie preddavkov na daň zpríjmov zo závislej činnosti. Zamestnancom teda ostáva posledný týždeň, potom si daňové priznanie budú musieť vypísať avyplniť sami. Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: http://www.podnikajte.sk/dane-a-uctovnictvo/category/dan-z-prijmov/article/posledny-tyzden-rocne-zuctovanie.xhtml

Thumbnail for 16138

Novela zákona o sociálnom poistení účinná od 2. januára 2016

Národná rada Slovenskej republiky prijala zákon č. 378/2015 Z. z. o dobrovoľnej vojenskej príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon). Jedným z právnych predpisov, ktoré zákon novelizuje, je aj zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (zákon o sociálnom poistení). Zákon nadobudol účinnosť od 2. januára 2016. Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: http://www.szcoportal.sk/?uniqueid=uchxzASYZNYzrwcnt58KRk3Bbli1LKsRayX0xicUK50

Thumbnail for 16064

Dobrovoľné zdravotné poistenie

Verejné zdravotné poistenie je u nás typom poistenia, na základe ktorého sa poskytuje osobám poisteným týmto poistením zdravotná starostlivosť v zmysle aktuálne platnej legislatívy. Dobrovoľne zdravotne poistená osoba je fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá nie je povinne poistená a ani zdravotne poistená v inom štáte.

Dobrovoľné poistenie vzniká v podstate dňom prihlásenia sa do jednej z komerčných zdravotných poistení v Slovenskej republike a zaniká dňom odhlásenia sa z dobrovoľného poistenia, pričom Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: http://podnikam.webnoviny.sk/dobrovolne-zdravotne-poistenie/

Thumbnail for 15967

Živnostníci, pozor! Blíži sa dátum splatnosti poistného za január 2016

Sociálna poisťovňa upozorňuje živnostníkov, ostatné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) a dobrovoľne poistené osoby (DPO), že termín splatenia poistného za január 2016 je do 8. februára 2016. Poistenci, ktorí platia poistné formou trvalého príkazu, by si ho nemali zabudnúť vo svojej banke včas upraviť. Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: http://www.szcoportal.sk/?uniqueid=uchxzASYZNYzrwcnt58KRngfA1gRvZiFDDulZX7UDBY

Thumbnail for 15925

Zložky mzdy

Mzda u nás je tvorená viacerými časťami, čiže zložkami. Každá mzda má základné zložky, ako aj pohyblivé zložky mzdy, pričom konkrétne mzdové podmienky si dohodnú zamestnávateľ a zamestnanec v pracovnej zmluve alebo zamestnávateľ a príslušný odborový orgán v rámci kolektívnej zmluvy. Okrem toho, existujú aj viaceré zložky hrubej mzdy vrátane nepeňažných.

Niektoré zložky mzdy sú nárokovateľné, iné nenárokovateľné, pričom konkrétny nárok vyplýva buď priamo zo zákona alebo z pracovnej či kolektívnej zmluvy. V každom prípade platí, Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: http://podnikam.webnoviny.sk/zlozky-mzdy/

Thumbnail for 15593

Zlá správa pre zamestnancov. Šéfstvo môže nazerať aj do súkromnej pošty a chatov

Zamestnávatelia môžu čítať súkromné správy zamestnancov posielané počas pracovnej doby prostredníctvom chatovacieho softvéru či internetovej pošty. Vyplýva to podľa servera BBC z utorkového rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva (ECHR). Len jeden z ôsmich sudcov nesúhlasil s týmto záverom. Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: http://www.etrend.sk/technologie/zla-sprava-pre-zamestnancov-sefstvo-moze-nazerat-aj-do-sukromnej-posty-a-chatov.html

Thumbnail for 15473

Za ktorých zamestnancov sa tento rok platia nižšie odvody?

Celková odvodová sadzba vzťahujúca sa na zamestnanca a jeho zamestnávateľa vo všeobecnosti dosahuje 48,6 %. Aj v tomto roku však platia dve výnimky, vďaka ktorým môže byť odvodové zaťaženie zamestnanca a jeho zamestnávateľa nižšie. Pozrite sa, ktorých zamestnancov a ich zamestnávateľov sa to týka.

Odvody zamestnanca v roku 2016

Najprv si rozoberme odvody zamestnanca, ktorý nemôže využiť spomínané výnimky. Zamestnanec v zásade platí zo svojej hrubej mzdy odvody vo výške 13,4 % a zamestnávateľ odvádza z jeho Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: http://podnikam.webnoviny.sk/za-ktorych-zamestnancov-sa-rok-platia-nizsie-odvody/

Thumbnail for 15287

Minimálne odvody na sociálne a zdravotné poistenie v roku 2016 pre SZČO

Pozrite si výšku minimálnych odvodov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne na rok 2016 pre živnostníkov a SZČO.

Príspevok Minimálne odvody na sociálne a zdravotné poistenie v roku 2016 pre SZČO zobrazený najskôr ÚSPEŠNÉ PODNIKANIE.

Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: http://www.uspesne-podnikanie.sk/minimalne-odvody-na-socialne-a-zdravotne-poistenie-v-roku-2016-pre-szco