aug 26, 2015
Aktuálna správa: Sledujte hlavné aktuality pre podnikateľov v našom BLOGu.

Kategória: Zákonník práce

Thumbnail for 20964

SZČO verzus zamestnanec. Aké dávky dostávajú zo Sociálnej poisťovne?

Väčšina živnostníkov (za prvý polrok tohto roka ich bolo 73 %) platí do Sociálnej poisťovne najnižšie možné odvody. Keďže sociálne poistenie je (s výnimkou dôchodkového poistenia) absolútne zásluhové, nízke platby na sociálne poistenie znamenajú aj nízke dávky. Oproti zamestnancom preto živnostníci dostávajú zo sociálneho poistenia oveľa nižšie dávky.

Najprv si pripomeňme, aké sociálne odvody platí zamestnanec a aké samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO).

Samotný zamestnanec zo svojej hrubej mzdy do Sociálnej poisťovne platí:

– poistné na dôchodkové poistenie Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: http://podnikam.webnoviny.sk/szco-verzus-zamestnanec-ake-davky-dostavaju-zo-socialnej-poistovne/

Thumbnail for 20839

Ako sa vyhnúť neplatnému skončeniu pracovného pomeru – 10 rád pre zamestnávateľa

Neplatnosť skončenia pracovného pomeru anásledné uplatňovanie si nárokov zo strany zamestnanca je situáciou, do ktorej sa nechce dostať žiadny zamestnávateľ. Prinášame Vám 10 rád, pri dodržaní ktorých sa neplatnému skončeniu pracovného pomeru vyhnete. Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: http://www.podnikajte.sk/manazment-marketing/category/zamestnanci-a-hr/article/neplatne-skoncenie-pracovneho-pomeru.xhtml

Thumbnail for 20651

Živnostníci počas PN poistné neplatia

Sociálna poisťovňa upozorňuje živnostníkov a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), že ako povinne nemocensky a povinne dôchodkovo poistení nie sú povinní platiť poistné na nemocenské a dôchodkové poistenie v období, počas ktorého sú uznaní za dočasne práceneschopných (PN) alebo majú nariadené karanténne opatrenie podľa osobitného predpisu. Poistné nie sú povinní platiť odo dňa uznania dočasnej pracovnej neschopnosti až do ukončenia PN. Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: http://www.szcoportal.sk/?uniqueid=uchxzASYZNYzrwcnt58KRjjvQvKjiDbyAg_rzFJ8D5c

Thumbnail for 20714

Koľko hodín môže zamestnanec stráviť návštevou u lekára

Zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno snáhradou mzdy vsume jeho priemerného zárobku, z dôvodu jeho vyšetrenia alebo ošetrenia na nevyhnutne potrebný čas, alebo ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času, najviac na 7 dní vkalendárnom roku (56 hodín), respektíve podľa dĺžky trvania pracovného pomeru. Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: http://www.podnikajte.sk/pravo-a-legislativa/category/zakonne-povinnosti-podnikatela/article/zamestnanec-u-lekara.xhtml

Thumbnail for 19771

Zmeny v zákone o službách zamestnanosti od novembra 2016

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny a Ministerstvo vnútra pracuje na transpozícií smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/36/EÚ z 26. februára 2014 o podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na účel zamestnania ako sezónni pracovníci (Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/66/EÚ z 15. mája 2014 o podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín v rámci vnútropodnikového presunu (Ú. v. EÚ L 157, 27.5.2014). Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: http://www.szcoportal.sk/?uniqueid=uchxzASYZNYzrwcnt58KRrZ_uhnkRFhSayX0xicUK50

Thumbnail for 19810

Viete, ktoré veci nie je vhodné robiť na pracovisku?

Každý z nás má okrem profesionálneho života aj ten súkromný. Je preto celkom bežné, že okrem pracovných povinností musíme počas dňa vybavovať aj mnohé súkromné záležitosti. Je však dôležité vedieť, ako si tieto veci čo najlepšie zorganizovať a aké súkromné záležitosti je alebo nie je vhodné riešiť priamo na pracovisku.

Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: http://podnikam.webnoviny.sk/viete-ktore-veci-nie-vhodne-robit-pracovisku/

Thumbnail for 19747

Zamestnanie a živnostník. Ako sa to prejaví pri platení povinného poistného?

Sociálna poisťovňa upozorňuje osoby, ktoré sú zamestnané a súčasne vykonávajú činnosť SZČO, že povinné poistenie zamestnanca nemá žiadny vplyv na existenciu povinného poistenia samostatne zárobkovo činnej osoby. Ak samostatne zárobkovo činnej osobe vznikne od 1.7.2016 povinné poistenie, poistné ako SZČO platí aj napriek tomu, že je súčasne zamestnaná. Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: http://www.szcoportal.sk/?uniqueid=uchxzASYZNYzrwcnt58KRgGhUtw3ptV89mbKTrAPMMA

Thumbnail for 19343

Skončenie pracovného pomeru dohodou z organizačných dôvodov

Zamestnávateľ mi predostrel dohodu o skončení pracovného pomeru z organizačných dôvodov. Vo firme som odpracoval 4 roky a 8 mesiacov. Zamestnávateľ mi neponúkol písomne vhodnú prácu a ani ma písomne neinformoval, že nemá pre mňa vhodnú prácu. Namiesto ponuky sme museli vo firme absolvovať pohovory, na základe ktorých potom znova ponúkol prácu 11 zo 16 zamestnancov. Bol som informovaný, že buď podpíšem dohodu, alebo mi príde poštou výpoveď z organizačných dôvodov. Ako odstupné mi boli Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: http://www.etrend.sk/podnikanie/skoncenie-pracovneho-pomeru-dohodou-z-organizacnych-dovodov.html

Thumbnail for 19175

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci

Dňa 1. marca 2016 nadobudla účinnosť VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 99/2016 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci (ďalej len „vyhláška“), ktorá je zverejnená v čiastke 12/2016 Zbierky zákonov Slovenskej republiky. Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: http://www.szcoportal.sk/?uniqueid=uchxzASYZNYzrwcnt58KRj52MPj-xvdzT6QOQea68B8

Thumbnail for 19322

Akou formou zamestnať brigádnikov na leto

Viacerí zamestnávatelia potrebujú cez leto dodatočnú pracovnú silu. Jedným dôvodom sú dovolenky zamestnancov adruhým môže byť sezónnosť prác. Prinášame prehľadné porovnanie rôznych foriem, ktoré môže zamestnávateľ využiť pri zamestnaní brigádnikov na leto. Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: http://www.podnikajte.sk/pravo-a-legislativa/category/zakonne-povinnosti-podnikatela/article/brigadnici-na-leto.xhtml

Thumbnail for 19262

Stravovanie zamestnancov – nárok, formy príspevku od zamestnávateľa

Každý zamestnávateľ na Slovensku je povinný zabezpečovať pre svojich zamestnancov vo všetkých zmenách stravovanie. Povinnosť mu vyplýva zo Zákonníka práce (zákon č. 311/2001 Z. z.). Podľa neho musí stravovanie zodpovedať zásadám správnej výživy, byť dostupné priamo na pracovisku alebo v jeho blízkosti.

Kto má nárok na poskytnutie stravy
zamestnanec, ktorý v rámci pracovnej zmeny vykonáva prácu viac ako štyri hodiny,
ak pracovná zmena trvá viac ako 11 hodín, zamestnávateľ môže zabezpečiť poskytnutie ďalšieho teplého hlavného jedla.

Komu nemusí zamestnávateľ Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: http://podnikam.webnoviny.sk/stravovanie-zamestnancov-narok-formy-prispevku-od-zamestnavatela/

Thumbnail for 19253

Stravovanie zamestnancov – nárok, formy

Každý zamestnávateľ na Slovensku je povinný zabezpečovať pre svojich zamestnancov vo všetkých zmenách stravovanie. Povinnosť mu vyplýva zo Zákonníka práce (zákon č. 311/2001 Z. z.). Podľa neho musí stravovanie zodpovedať zásadám správnej výživy, byť dostupné priamo na pracovisku alebo v jeho blízkosti.

Kto má nárok na poskytnutie stravy
zamestnanec, ktorý v rámci pracovnej zmeny vykonáva prácu viac ako štyri hodiny,
ak pracovná zmena trvá viac ako 11 hodín, zamestnávateľ môže zabezpečiť poskytnutie ďalšieho teplého hlavného jedla.

Komu nemusí zamestnávateľ Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: http://podnikam.webnoviny.sk/stravovanie-zamestnancov-narok-formy/

Thumbnail for 19184

Všetko o brigádnickej práci študentov-podmienky, odvody, dane.

Letné prázdniny sa nezadržateľne blížia a s tým aj záujem študentov stredných a vysokých škôl zarobiť si počas letných brigád. Pozrime sa preto na to, s kým a za akých podmienok môže zamestnávateľ uzatvoriť dohodu o brigádnickej práci študentov a na to, aké odvody a dane sa z príjmu z takejto dohody platia.

Podmienky uzatvorenia brigádnickej dohody so študentom

Zamestnávateľ môže uzatvoriť takúto dohodu s osobou, ktorá má štatút žiaka strednej školy alebo štatút študenta dennej formy Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: http://podnikam.webnoviny.sk/vsetko-brigadnickej-praci-studentov-pozrite-ake-dane-odvody-sa-nich-platia/