Úrok je jedným z najdôležitejších finančných pojmov. Zjednodušene predstavuje cenu požičaných peňazí. Na jednej strane vždy vystupuje ten, kto peniaze požičiava (veriteľ) a na strane druhej ten, čo si požičiava (dlžník). Pre veriteľa je úrok príjmom, pre dlžníka naopak nákladom. To, či nákladový úrok môže byť aj daňovo uznaným výdavkom, závisí od viacerých faktorov.

V prémiovej časti obsahu nájdete:
Spriaznená alebo nezávislá osoba
Úroky pri úvere na obstaranie majetku
Na koho sa pravidlá nízkej kapitalizácie nevzťahujú
Pravidlá transferového oceňovania
Úroky z Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: https://podnikam.webnoviny.sk/uroky-vplyv-zaklad-dane-roku-2018/