Zákon č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o zodpovednosti právnických osôb“) upravuje konkrétne trestné činy, za ktoré je právnická osoba v zmysle tohto zákona zodpovedná. Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: http://www.szcoportal.sk/?uniqueid=uchxzASYZNYzrwcnt58KRi-jZNc4ckj39mbKTrAPMMA