Čo sú osobné údaje? Kedy je súhlas na ich spracúvanie nevyhnutný anaopak kedy nie je potrebný? Aká forma súhlasu je akceptovateľná a aké požiadavky musí súhlas na spracúvanie osobných údajov podľa GDPR od 25. 5. 2018 spĺňať? Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: https://www.podnikajte.sk/pravo-a-legislativa/category/zakonne-povinnosti-podnikatela/article/suhlas-spracuvanim-osobnych-udajov-gdpr-25-5-2018.xhtml