aug 26, 2015
Aktuálna správa: Sledujte hlavné aktuality pre podnikateľov v našom BLOGu.

Kategória: Predaj

Thumbnail for 21123

Ak podnikateľ dáva zákazníkom na tovar sáčky, musí byť od 1.7.2016 registrovaný na ministerstve

Dávate svojim zákazníkom na tovar sáčky, kupujete tovar zo zahraničia alebo predávate bagety a podobne, aj v týchto prípadoch musíte byť podľa zákona o odpadoch registrovaný na ministerstve a mať uzatvorenú zmluvu so spracovateľom odpadov. A to ešte ani zďaleka nie sú všetky povinnosti podnikateľov produkujúcich odpady. Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: http://www.podnikajte.sk/pravo-a-legislativa/category/zakonne-povinnosti-podnikatela/article/sacky-registracia.xhtml

Thumbnail for 21101

Slovenský dodávateľ služieb pre českého objednávateľa a fakturovanie DPH

Som živnostník a platiteľ DPH, ale neviem ako správne fakturovať vykonané práce na Slovensku. Ide o vykonanie meraní na vonkajších rozvodoch ústredného kúrenia z kotolne do obytných domov za účelom vyhodnotenia stavu predizolovaného potrubia a následného vyhľadania prípadných porúch. Objednávateľom prác je firma, ktorá má na Slovensku IČO aj IČ DPH, ale jej materská firma je v ČR, ktorá je taktiež platiteľom DPH. Česká materská firma požaduje, aby som jej fakturoval práce vrátane DPH. Ako Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: http://www.etrend.sk/podnikanie/slovensky-dodavatel-sluzieb-pre-ceskeho-objednavatela-a-fakturovanie-dph.html

Thumbnail for 20775

Predaj cez sociálnu sieť. Ako riešiť reklamácie

Chcel by som predávať tovar, ako napríklad oblečenie prostredníctvom facebooku. Nemám zriadený e-shop ani webovú stránku. Mám vytvorenú živnosť na predaj vecí. Zaujímalo by ma, ako je to s vybavovaním reklamácii, aká je záručná doba a pod. Musím zaslať zákazníkovi aj faktúru? Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: http://www.etrend.sk/podnikanie/predaj-cez-socialnu-siet-ako-riesit-reklamacie.html

Thumbnail for 20679

ERP a stravovanie – platba zálohovou kartou a tzv. voľný účet

Paragraf 2 písm. i) zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice (zákon č. 289/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov) ustanovuje, že na účely tohto zákona sa tržbou rozumie „platba prijatá z predaja tovaru alebo z poskytovania služby na predajnom mieste v hotovosti alebo inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť, najmä elektronickými platobnými prostriedkami alebo poukážkou oprávňujúcou na nákup tovaru alebo poskytnutie služby, okrem platby prijatej bezhotovostne prevodom na účet podnikateľa; tržbou je aj platba prijatá ako Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: http://www.szcoportal.sk/?uniqueid=uchxzASYZNYzrwcnt58KRnOOoAGm_NcX1UWBS0tlgLw

Thumbnail for 20681

Strata knihy ERP a záznamy servisnej organizácie

Podľa § 13 zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice (zákon č. 289/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov) podnikateľ je povinný viesť knihu elektronickej registračnej pokladnice. V tejto knihe sa uvádzajú údaje a záznamy podľa vzoru, ktorý je v prílohe č. 3 k zákonu o používaní ERP. Okrem iných údajov sa do knihy ERP uvádzajú aj záznamy servisnej organizácie. Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: http://www.szcoportal.sk/?uniqueid=uchxzASYZNYzrwcnt58KRnOOoAGm_NcX9mbKTrAPMMA

Thumbnail for 20675

Označenie tovaru alebo služby na bločkoch

Podľa § 8 zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice (zákon č. 289/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov) podnikateľ, ktorý je povinný evidovať prijaté tržby v elektronickej registračnej pokladnici (ďalej len „ERP“), je zároveň povinný po zaevidovaní tržby odovzdať kupujúcemu pokladničný doklad – a to ihneď po jeho vytlačení. Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: http://www.szcoportal.sk/?uniqueid=uchxzASYZNYzrwcnt58KRnOOoAGm_NcXT6QOQea68B8

Thumbnail for 20481

Označenie prevádzky reštaurácie

Základný právny predpis upravujúci podmienky prevádzkovania živnosti, ktorou je aj prevádzkovanie reštaurácie, je zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „živnostenský zákon“). V súvislosti so zriadením prevádzkarne však musí podnikateľ dbať aj na veľké množstvo iných právnych predpisov, ktoré mu ukladajú čiastkové povinnosti spojené najmä s označovaním a oznámeniami v prevádzkarni. Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: http://www.szcoportal.sk/?uniqueid=uchxzASYZNYzrwcnt58KRiwaod9HIddq1UWBS0tlgLw

Thumbnail for 20290

E-shopy sa už nemusia povinne registrovať na Úrade pre ochranu osobných údajov

Úrad pre ochranu osobných údajov potichu zrušil oznamovaciu povinnosť a internetové obchody sa už nemusia registrovať na webe úradu. Ale pozor, pre marketingové účely sa e-shop aj naďalej musí registrovať. Čítajte podrobnosti. Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: http://www.uspesne-podnikanie.sk/e-shopy-sa-uz-nemusia-povinne-registrovat-na-urade-pre-ochranu-osobnych-udajov

Thumbnail for 20287

Ministerstvo navrhuje povinné spoplatnenie igelitiek

Slovensko chystá povinné spoplatnenie plastových tašiek, ktoré zákazníci používajú pri nákupoch. Príslušnú novelu zákona, ktorá má obmedziť objem plastového odpadu, pripravilo tamojšie ministerstvo životného prostredia. Veľké obchodné reťazce prestali v krajine bezplatne ponúkať plastové tašky už pred niekoľkými rokmi. Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: http://www.etrend.sk/ekonomika/envirorezrt-navrhuje-povinne-spoplatnenie-igelitiek.html

Thumbnail for 20098

Ako ochrániť označenie pôvodu a zemepisné označenie

Označením pôvodu alebo zemepisným označením je možné chrániť poľnohospodárske výrobky, potraviny, víno, liehoviny, minerálne vody či remeselné výrobky. Spája ich to, že na ich výslednú kvalitu alebo vlastnosti vplývajú špecifické prírodné podmienky. Prípadne ich vymedzuje zemepisné územie, tradícia alebo povesť. Alebo majú dobré meno, ktoré je možné prisúdiť práve zemepisnému pôvodu.

Označenie pôvodu
názov určitého miesta či oblasti, alebo vo výnimočných prípadoch krajiny používaný na označenie výrobku pochádzajúceho z tohto miesta,
názov oblasti alebo krajiny, ak kvalita alebo Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: http://podnikam.webnoviny.sk/ochranit-oznacenie-povodu-zemepisne-oznacenie/

Thumbnail for 20008

Bližšie k zákazníkom aj cez lokálne kampane

Dôležitosť značnej otvorenosti smerom k zákazníkom a úprimnejšej komunikácie, na ktorej sa dá budovať hlbší vzťah, značky zdôrazňujú čoraz viac. Globálnym brandom môže osobnejší prístup sťažovať vzdialenosť od lokálnych trhov, ktoré majú rôzne špecifiká. Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: http://www.etrend.sk/trend-archiv/rok-2016/cislo-28/blizsie-k-zakaznikom-aj-cez-lokalne-kampane.html

Thumbnail for 19876

Trendy v maloobchode: Mať jeden predajný kanál už nestačí

Postihne fyzický maloobchod v dobe dynamického rozvoja nakupovania cez internet osud dinosaurov? Ani náhodou. Virtuálny a klasický retail totiž nestoja na opačných stranách barikády. Práve naopak. Šikovní obchodníci dospeli k poznaniu, že kameň a web by sa mali kamarátiť a navzájom dopĺňať tak, aby zákazník mohol uspokojiť svoju potrebu v oboch svetoch s rovnako dobrým zážitkom. Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: http://www.etrend.sk/trend-archiv/rok-2016/cislo-27/dnes-uz-jeden-kanal-nestaci.html