aug 26, 2015
Aktuálna správa: Sledujte hlavné aktuality pre podnikateľov v našom BLOGu.

Kategória: Právo

Thumbnail for 19834

Aj firmy už môžu byť trestne zodpovedné. Nie však biele kone

Slovensko bola posledná krajina EÚ, ktorej chýbala právna úprava umožňujúca postih právnických osôb, za čo nás OECD tvrdo a opakovane kritizovala. Firmu bolo na Slovensku možno postihnúť len nepriamo cez fyzickú osobu. 1. júla začala platiť pravá trestná zodpovednosť firiem. Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: http://www.etrend.sk/podnikanie/aj-firmy-uz-mozu-byt-trestne-zodpovedne-nie-vsak-biele-kone.html

Thumbnail for 19711

Ako ochrániť dizajn

Za dizajn možno považovať vonkajšiu úpravu výrobku alebo jeho časti spočívajúcu v rozpoznateľných znakoch. Môžu nimi byť línie, obrysy, farby, tvar, štruktúra alebo materiál samotného výrobku. Prípadne tiež jeho zdobenia. Musí byť každopádne nový a mať osobitý charakter. Len takýto dizajn môže byť zapísaný do registra dizajnov.

Čo má obsahovať prihláška

Prihláška dizajnu musí obsahovať vyplnenú žiadosť o zápis do registra. Ďalej určenie výrobku, v ktorom je dizajn stelesnený, alebo na ktorom je použitý. Tiež vyobrazenie každého Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: http://podnikam.webnoviny.sk/ako-ochranit-dizajn/

Thumbnail for 19401

Ako rozšíriť predmet podnikania

Som jediným spoločníkom a konateľom v spoločnosti s ručením obmedzeným. Plánujem založiť realitnú kanceláriu, a preto potrebujem rozšíriť predmet podnikania o realitnú činnosť. Viem, že na potrebujem od štátu licenciu a musím splniť odborné podmienky prevádzkovania živnosti. Ktoré to sú, aké minimálne vzdelanie sa vyžaduje a aký je správny poplatok za novú živnosť? Ak dostanem živnostenské oprávnenie na realitnú činnosť, musí spoločnosť s ručením obmedzeným zapísať novú živnosť do obchodného registra a ustanoviť na odborné Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: http://www.etrend.sk/podnikanie/ako-rozsirit-predmet-podnikania.html

Thumbnail for 19218

Súdni exekútori budú s bankami od 1. augusta komunikovať výlučne elektronicky

Súdni exekútori budú s bankami od 1. augusta komunikovať výlučne elektronicky. Slovenská komora exekútorov, Slovenská banková asociácia a spoločnosť CRIF SK dnes podpísali zmluvu o spolupráci a technickej podpore, na základe ktorej budú exekútori s bankami komunikovať elektronicky počas celého exekučného konania a využívať túto formu komunikácie nielen na získavanie informácií, ale aj na zadávanie príkazov a ich následné odblokovanie. Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: http://www.szcoportal.sk/?uniqueid=uchxzASYZNYzrwcnt58KRqGKtiOouqCb9mbKTrAPMMA

Thumbnail for 19280

Splnomocnenec v eseročke. Môže živnostník disponovať účtami firmy?

Spoločnosť s ručením obmedzeným uzatvorila Zmluvu o poskytovaní služieb s osobou, ktorá pracuje ako samostatne zárobkovo činná osoba, t.j. na živnosť. Vo firme vystupuje v pozícii obchodného riaditeľa, hoci oficiálne do tejto funkcie nebol vymenovaný. Táto osoba nie je ani konateľom a ani štatutárom spoločnosti, ale je splnomocnená konateľkou spoločnosti na určité úkony. Rozsah splnomocnenia nepoznáme. Môže takýto, nazvime to externý pracovník, disponovať s účtami firmy, vykonávať úhrady a iné transakcie? Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: http://www.etrend.sk/podnikanie/splnomocnenec-v-eserocke-moze-zivnostnik-disponovat-uctami-firmy.html

Thumbnail for 18961

Rozhodcovská platforma riešenia sporov on-line

V dnešnej dobe existuje už iba málo ľudí, ktorí doposiaľ nikdy nevyužili možnosť nákupu cez internetový predaj, tzv. e-shop. V poslednej dobe sledujeme obrovský nárast počtu e-shopov, ktorým však čím ďalej tým viac vyplývajú najmä z legislatívy Európskej únie mnohé povinnosti a obmedzenia súvisiace s ochranou spotrebiteľa. Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: http://www.szcoportal.sk/?uniqueid=uchxzASYZNYzrwcnt58KRmFPHmuJHGMF1UWBS0tlgLw

Thumbnail for 18287

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1991 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov

Skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky podala návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1991 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Návrh by mal nadobudnúť účinnosť 1. 1. 2017. Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: http://www.szcoportal.sk/?uniqueid=uchxzASYZNYzrwcnt58KRlPKGr86zyNf1UWBS0tlgLw

Thumbnail for 18245

Založenie poľskej spoločnosti „Sp. z o.o.“

BRATISLAVA 2. mája 2016 (P/PR) – Vedeli ste, že Poľsko bolo vyhodnotené ako najlepšia krajina na podnikanie v rámci východnej Európy a strednej Ázie? Aj táto informácia môže byť inšpiráciou expandovať a podnikať práve v Poľsku. V nasledujúcich riadkoch vám priblížime prebieha založenie poľskej spoločnosti, poplatky, čas a registračné povinnosti.

O Poľsku
Hlavné mesto: Varšava (Warszawa)
Počet obyvateľov: 38 538 447 (podľa Eurostatu)
Rozloha: 312, 685 km2
Politický systém: parlamentná demokracia
Daň z príjmu 19 %
Daň z Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: http://podnikam.webnoviny.sk/zalozenie-polskej-spolocnosti-sp/

Thumbnail for 18188

Založenie firmy v Maďarsku

BRATISLAVA 28. apríla 2016 (P/PR) – Uvažujete nad rozšírením podnikania do Maďarska? V nasledujúcich riadkoch vám priblížime postup, ako založiť firmu v Maďarsku a poskytneme základné informácie týkajúce sa daňovej problematiky.

Prečo podnikať a expandovať do Maďarska

Základnou a nezanedbateľnou výhodou je relatívne lacná pracovná sila. Minimálna mzda sa pohybuje na úrovni 344,00 EUR. Ďalším pozitívom je daňové zaťaženie, najmä nízka daň z príjmu pre menších podnikateľov, ktorá je na úrovni 10%. Maďarsko je od roku Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: http://podnikam.webnoviny.sk/zalozenie-firmy-madarsku/

Thumbnail for 17998

Novela obchodného zákonníka, zákona o obchodnom registri a živnostenského zákona účinná od 01.07.2016

Postavenie podnikateľov, obchodné záväzkové vzťahy, taktiež aj niektoré iné vzťahy súvisiace s podnikaním upravuje zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. S postavením podnikateľov úzko súvisí aj zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: http://www.szcoportal.sk/?uniqueid=uchxzASYZNYzrwcnt58KRj93Li4pJL1CpLpGVMy1prA