aug 26, 2015
Aktuálna správa: Sledujte hlavné aktuality pre podnikateľov v našom BLOGu.

Kategória: Podnikanie

Elektronická komunikácia FO od 1. júla 2018

Povinná elektronická komunikácia sa od 1. júla 2018 rozširuje na všetky fyzické osoby – podnikateľov registrovaných pre daň z príjmov (napríklad živnostníci, drobní farmári, finanční poradcovia a pod.). Ak je niekto registrovaný na dani z príjmov na daňovom úrade, ale nie je podnikateľom podľa Obchodného zákonníka, táto povinnosť sa na neho nevzťahuje (napríklad prenajímatelia nehnuteľností bez živnostenského oprávnenia). Musia byť teda splnené obe podmienky súčasne – FO, ktoré podnikajú v zmysle podmienok obchodného zákonníka a Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: http://www.szcoportal.sk/?uniqueid=uchxzASYZNYzrwcnt58KRuHcQSbsZ1odT6QOQea68B8

VÝZVA: Získajte dlhodobé individuálne poradenstvo – bezplatné, komplexné riešenia pre rozvoj vášho biznisu

Hľadáte bezplatnú podporu vo vašom podnikaní? Potrebujete posunúť svoj biznis vpred? U nás môžete bezplatne získať dlhodobé individuálne poradenstvo pod dohľadom skúseného experta. Až 80 hodín konzultácií zdarma! Práve sme otvorili výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nefinančnej pomoci v rámci Rastového programu Národného podnikateľského centra v Bratislave.

Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: http://www.sbagency.sk/vyzva-ziskajte-dlhodobe-individualne-poradenstvo-bezplatne-komplexne-riesenia-pre-rozvoj-vasho

Podiely na zisku vyplatené fyzickej osobe s podielom na základnom imaní spoločnosti

Podiely na zisku [§ 3 ods. 1 písm. e) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov] vykázané za zdaňovacie obdobie začínajúce najskôr 1. 1. 2017 zo zdrojov na území SR, plynúce spoločníkovi obchodnej spoločnosti (daňovník s neobmedzenou daňovou povinnosťou), ktorý sa podieľa na základnom imaní tejto obchodnej spoločnosti, podliehajú dani vyberanej zrážkou vo výške 7 %. Základňou pre túto daň je vyplatený podiel na zisku, ale neznížený o výdavky. Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: http://www.szcoportal.sk/?uniqueid=uchxzASYZNYzrwcnt58KRh6TEOo5-1VFpLpGVMy1prA

Životné minimum od 1.7.2018 do 30.6.2019

Od 1. júla 2018 sa mení výška životného minima. Životné minimum ovplyvňuje výšku nezdaniteľnej časti základu dane, výšku sociálnych dávok či to, kedy je daňovník povinný podať daňové priznanie kdani zpríjmov. Ktoré veličiny sa zmenou výšky životného minima zmenia? Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: https://www.podnikajte.sk/dane-a-uctovnictvo/category/uctovnictvo/article/zivotne-minimum-1-7-2018-30-6-2019.xhtml

Zdanenie virtuálnej meny, nezaradenej do obchodného majetku fyzickej osoby v roku 2018

Ministerstvo financií SR vydalo metodické usmernenie k zdaneniu tzv. virtuálnej meny podľa zákona č. 595/2003Z.z. o dani z príjmov v zn.n.p. (ZDP). Podľa § 2 písm. b) ZDP predmetom dane daňovníka je príjem (výnos) z činnosti daňovníka a z nakladania s majetkom daňovníka, pričom zdaneniu podlieha iba zdaniteľný príjem [§ 2 písm. h) ZDP], t. j. príjem, ktorý je predmetom dane a nie je od dane oslobodený podľa ZDP alebo podľa medzinárodnej zmluvy. Príjem (výnos) Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: http://www.szcoportal.sk/?uniqueid=uchxzASYZNYzrwcnt58KRh6TEOo5-1VFT6QOQea68B8

Máte nápad na biznis? Takto si otestujte, či funguje

Asi to poznáte. Zobudíte sa ráno s parádnym nápadom, ktorý určite musí fungovať. Nasleduje hľadanie spôsobov, ako ho uviesť do života. Načo váhať, veď ste predsa čítali, že až trh povie, čo uspeje. Síce to platí, ale dá sa to urobiť aj s menším rizikom finančnej straty. Predtým, než nápad uvediete do života, otestujte ho. Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: https://www.podnikajte.sk/inspiracia/category/priprava-na-start/article/napad-biznis-otestujte-ci-funguje.xhtml

Jedinečná eco-tech konferencia Metro ON Line 2018 ukáže riešenia, ktoré zmenia náš svet

11. júna 2018 otvorí svoje brány medzinárodná technologická konferencia Metro ON Line. Tohtoročný program sa týka najnovších trendov ainovácií voblasti telekomunikácií, smartcities, IT bezpečnosti a blockchain technológií. Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: https://www.podnikajte.sk/manazment-marketing/category/informacne-technologie/article/eco-tech-konferencia-metro-online-2018.xhtml

Účtovanie vkladu do obchodnej spoločnosti v sústave JÚ

V podnikateľskej praxi sa možno stretnúť s prípadmi, keď podnikateľ účtujúci v sústave jednoduchého účtovníctva vkladá do obchodnej spoločnosti ako nepeňažný vklad napr. dlhodobý majetok, časť zásob, o ktorých účtoval ale aj finančné prostriedky, ktoré boli predmetom účtovníctva. Ako sa však tieto skutočnosti premietnu v jednoduchom účtovníctve? Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: http://www.szcoportal.sk/?uniqueid=uchxzASYZNYzrwcnt58KRh6TEOo5-1VFAg_rzFJ8D5c

Pracuj na svojom projekte v dielni Creative Point! Otvorili sme výzvu pre podnikateľov

Máš nápad na úspešný projekt menšieho rozsahu, ale nemáš zariadenia, na ktorých by si ho zrealizoval? Práve pre teba sme otvorili dielňu plnú moderných technológií, na ktorých si môžeš vytvárať dizajny a modely. V dielni budú k dispozícii nielen stroje ako 3D tlačiareň, laser či CNC fréza, ale aj technický personál, ktorý ti odborne poradí pri obsluhovaní technológií a realizácii projektu.

Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: http://www.sbagency.sk/pracuj-na-svojom-projekte-v-dielni-creative-point-otvorili-sme-vyzvu-pre-podnikatelov

7 najvýznamnejších zmien v zákone o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch od 1.7.2018

V roku 2018 sa novelizoval Zákon oznalcoch, tlmočníkoch aprekladateľoch. Prinášame prehľad najvýznamnejších zmien, ktoré sa udiali vprávnej norme upravujúcej činnosť týchto profesií. Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: https://www.podnikajte.sk/pravo-a-legislativa/category/zakonne-povinnosti-podnikatela/article/zakon-znalcoch-tlmocnikoch-prekladateloch-1-7-2018.xhtml

Príjmy z príležitostných činností 2018

Príjem z príležitostnej činnosti je oslobodený od dane z príjmov do výšky 500 eur za zdaňovacie obdobie, pričom ak presiahne sumu 500 eur, zdaneniu podlieha iba príjem nad túto sumu. Do základu dane (čiastkového základu dane) sa zahrnuje zdaniteľný príjem znížený o výdavky preukázateľne vynaložené na jeho dosiahnutie, ale ak sú výdavky vyššie ako príjem, na rozdiel sa neprihliada. Je potrebné si uvedomiť aj skutočnosť, že podľa § 8 ods. 12 ZDP sa za výdavok Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: http://www.szcoportal.sk/?uniqueid=uchxzASYZNYzrwcnt58KRkpAc1cEE5F5jAfKtmfKBkk

Ako správne zverejňovať plat (mzdu) v pracovných inzerátoch od 1. 5. 2018

To, že od 1. 5. 2018 je povinnosťou zamestnávateľa vpracovných ponukách zverejňovať základnú zložku mzdy už určite viete. Nie ste si však istý či mzdu (plat) zverejňujete vinzerátoch správne? Prinášame niekoľko príkladov ako si zákonnú povinnosť zaručene splníte. Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: https://www.podnikajte.sk/pravo-a-legislativa/category/zakonne-povinnosti-podnikatela/article/zverejnovanie-platu-pracovnych-inzeratoch-1-5-2018.xhtml