aug 26, 2015
Aktuálna správa: Sledujte hlavné aktuality pre podnikateľov v našom BLOGu.

Kategória: Podnikanie

Franchising a možnosti jeho praktického využitia v podnikaní

V odborných článkoch sa často hovorí, že franchising je možné využiť takmer vo všetkých oblastiach podnikania. Sú však sektory, kde sa benefity franchisingu prejavujú vo väčšej miere. Ktoré sektory sú najvhodnejšie na franchising? Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: https://www.podnikajte.sk/start-podnikania/category/franchisingove-podnikanie/article/franchising-moznosti-praktickeho-vyuzitia.xhtml

Živnostníci, získajte obedy zadarmo a 500 € ako bonus

Živnostníci spadajú do kategórie daňovníkov, ktorí majú právo predĺžiť si lehotu na podanie daňového priznania o 3 celé kalendárne mesiace. Všetci, ktorí túto možnosť pre rok 2017 využili, musia teda daňové priznanie podať najneskôr do 30. júna. Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: https://www.podnikajte.sk/dane-a-uctovnictvo/category/stravne-a-pracovne-cesty/article/zivnostnici-obedy-zadarmo-500-eur-bonus.xhtml

Povinnosti živnostníka voči Sociálnej poisťovni

V súvislosti s vykonávaním podnikateľskej činnosti povinné nemocenské a dôchodkové poistenie SZČO vzniká od 1. júla kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárom roku, za ktorý bol jej príjem z podnikania vyšší ako 12 – násobok vymeriavacieho základu, čo je 50 % z dosiahnutej priemernej mzdy mesačnej mzdy za predchádzajúci kalendárny rok. Podľa súčasného právneho stavu živnostník nemá povinnosť sa prihlasovať do Sociálne poisťovne. Platí to tak pre začínajúceho živnostníka ako aj pre živnostníka, ktorý Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: http://www.szcoportal.sk/?uniqueid=uchxzASYZNYzrwcnt58KRna3K7ACPa9fT6QOQea68B8

Poznáme víťazov súťaže Mladý inovatívny podnikateľ 2018

Dnes sa uskutočnilo slávnostné vyhlásenie výsledkov 12. ročníka celoslovenského projektu Mladý inovatívny podnikateľ 2018. Jeho úlohou je vyzdvihnúť apredstaviť širokej verejnosti mladých kreatívnych, inovatívnych podnikateľov, ktorí sú úspešní vo svojom odvetví podnikania a zároveň môžu byť inšpirujúcim príkladom pre mladých ľudí, ktorí chcú začať alebo začínajú podnikať. Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: https://www.podnikajte.sk/inspiracia/category/domace-pribehy/article/vitazi-mlady-inovativny-podnikatel-2018.xhtml

Prečo je pre firmy výhodné zamestnať mamičky po rodičovskej dovolenke? Benefity vás prekvapia

Návrat mamičiek do práce môže byť po rokoch na materskej (rodičovskej) dovolenke zložitý. Stretávajú sa spredsudkami zamestnávateľov otom, že ich pracovný výkon nebude taký, ako predtým. Dôvodov prečo áno je však oveľa viac apre firmy môže zamestnávanie mamičiek priniesť možno na prvý pohľad nečakané benefity. Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: https://www.podnikajte.sk/manazment-marketing/category/zamestnanci-a-hr/article/zamestnananie-mamiciek-rodicovskej-dovolenke-benefity.xhtml

Vladimíra Neuschlová: Triasol sa mi hlas, ale bola som si stopercentne istá, že dávam výpoveď

Vladi Neuschlová podniká ako líderšip konzultantka akoučka, ktorá pracuje s podnikateľmi alídrami rôznych spoločností na Slovensku aj vzahraničí. Keby ste sa ma pred týmto rozhovorom opýtali, čo si myslím očloveku, ktorý odišiel zdobre platenej top manažérskej pozície vnadnárodnej firme, aby vyskúšal vlastné podnikanie, povedala by som, že sa zbláznil. Dnes mám iný názor a viem, že aj desať rokov úspešnej kariéry môže byť krátka doba na to, aby človeku poskytla pocit šťastia aistotu, že mu Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: https://www.podnikajte.sk/inspiracia/category/domace-pribehy/article/vladimira-neuschlova-davam-vypoved.xhtml

Prehľad platenia preddavkov na daň a povinného poistného v roku 2018 pri 13. a 14 príjme zo závislej činnosti FO

Daň z príjmov

– bez podmienok a zdanený v plnej sume ako príjem zo závislej činnosti.

Zdravotné poistenie

– vyplatený najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku zamestnanca,

– pracovnoprávny vzťah zamestnanca u zamestnávateľa trvá k 30.4.2018 nepretržite aspoň 24 mesiacov (2 roky),

– do vymeriavacieho základu zamestnanca sa nezahrnie suma do výšky 500 €.

Sociálne poistenie

– bez podmienok, zníženie vymeriavacieho základu do výšky 500 € sa neuplatní. Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: http://www.szcoportal.sk/?uniqueid=uchxzASYZNYzrwcnt58KRuHcQSbsZ1odWcEWLDBR_98

Povinnosť firiem zapísať konečného užívateľa výhod do obchodného registra od 1.11.2018 do 31.12.2019

Takmer všetky firmy budú mať od 1.11.2018 povinnosť zapísať do obchodného registra nový údaj – informáciu o takzvanom konečnom užívateľovi výhod. Bližšie informácie o tejto povinnosti prinášame v nasledovnom článku. Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: https://www.podnikajte.sk/pravo-a-legislativa/category/zakonne-povinnosti-podnikatela/article/zapis-konecneho-uzivatela-vyhod-obchodneho-registra.xhtml

Ako uchopiť marketing, keď začínate podnikať

Pri podnikaní sa marketingu nevyhnete. Ak teda nemáte pár veľkých, istých odberateľov a robíte služby len pre nich. Všetci ostatní, malí aj veľkí biznismeni, potrebujú dať svetu o sebe vedieť, aby získavali audržiavali platiacich klientov a aby ich firma fungovala. Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: https://www.podnikajte.sk/manazment-marketing/category/marketing/article/ako-uchopit-marketing-ked-zacinate.xhtml

Zaži vďaka Národnému projektu NPC v regiónoch nezabudnuteľnú podnikateľskú cestu

Vycestujte za inšpiráciou pre svoje podnikanie na medzinárodné odborné podujatia zamerané na prezentáciu nových podnikateľských trendov. Vyberte si svoju konferenciu, workshop alebo seminár v zahraničí a získajte novú skúsenosť a kontakty, ktoré pomôžu v rozvoji Vášho podnikania.

Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: http://www.sbagency.sk/zazi-vdaka-narodnemu-projektu-npc-v-regionoch-nezabudnutelnu-podnikatelsku-cestu