Vprípade, že živnostník alebo iná SZČO dosiahla za rok 2017 príjem vyšší ako je suma 5472 Eur, vzniká jej povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne. Sociálna poisťovňa oznámi každej SZČO listom vznik, zánik alebo pokračovanie odvodovej povinnosti. Kedy môže SZČO očakávať list vpoštovej schránke? Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: https://www.podnikajte.sk/dane-a-uctovnictvo/category/socialne-a-zdravotne-odvody/article/nova-vyska-poistneho-socialna-poistovna.xhtml