Nezdaniteľné minimum znižuje daňovníkom zaplatenú daň. V roku 2018 sa nezdaniteľná časť základu dane (nezdaniteľné minimum) zvyšuje v porovnaní s rokom 2017. Prinášame súhrn všetkých nezdaniteľných častí základu dane pre rok 2018.

Nezdaniteľné časti základu dane je možné uplatniť na príjmy zo závislej činnosti a príjmy z podnikania či z inej samostatnej zárobkovej činnosti. Nie je pritom dôležité či má daňovník len jeden druh príjmov alebo viacero. Pri daňovom priznaní existuje ešte aj nezdaniteľná časť základu Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: https://podnikam.webnoviny.sk/nezdanitelna-cast-zakladu-dane-roku-2018/