Návrh novely daňového poriadku (zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov), ktorý vypracovalo a do medzirezortného pripomienkového konania predložilo Ministerstvo financií SR, okrem iného obsahuje aj návrh na novú úpravu vytýkacieho konania. Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: http://www.szcoportal.sk/?uniqueid=uchxzASYZNYzrwcnt58KRsoL_oReEADM1UWBS0tlgLw