Každý konateľ s.r.o., člen predstavenstva a.s., spoločník v.o.s. akomplementár k.s. by si mal pri výkone svojej funkcie plniť množstvo povinností voči spoločnosti, jej obchodným partnerom, zamestnancom iúradom. Porušenie týchto povinností môže mať pre štatutára nepriaznivé následky. Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: https://www.podnikajte.sk/pravo-a-legislativa/category/zakonne-povinnosti-podnikatela/article/statutar-obchodnej-spolocnosti.xhtml