Opatrením Ministerstva financií bol na Slovensku ustanovený nový vzor kontrolného výkazu k DPH, ktorý sa používa od 1. januára 2017.

Kontrolný výkaz musí podľa § 78a ods. 2 písm. a) zákona o DPH platného od 1. januára 2017 obsahovať údaje z každej faktúry, ktorú bol platiteľ povinný vyhotoviť podľa § 71 až § 75 o dodaní tovarov a služieb, pri ktorých je osobou povinnou platiť daň v tuzemsku a ktoré nie sú oslobodené od Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: https://podnikam.webnoviny.sk/kontrolny-vykaz-dph/