Zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno snáhradou mzdy vsume jeho priemerného zárobku, z dôvodu jeho vyšetrenia alebo ošetrenia na nevyhnutne potrebný čas, alebo ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času, najviac na 7 dní vkalendárnom roku (56 hodín), respektíve podľa dĺžky trvania pracovného pomeru. Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: http://www.podnikajte.sk/pravo-a-legislativa/category/zakonne-povinnosti-podnikatela/article/zamestnanec-u-lekara.xhtml