Zakých dôvodov na strane zamestnávateľa musí byť zamestnancom poskytnuté pracovné voľno? Majú zamestnanci vtakomto prípade nárok na náhradu mzdy alebo majú neplatené voľno? Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: https://www.podnikajte.sk/pravo-a-legislativa/category/zakonne-povinnosti-podnikatela/article/zamestnanec-narok-volno-prekazky-v-praci-zamestnavatela.xhtml