Často kladené otázky (F.A.Q.)

Tu nájdeš otázky a odpovede, ktoré budú možno zaujímať aj Teba

Otázky ohľadom správy projektu

Tento projekt sa na Slovensku a v Českej republike spustil z testovacej do ostrej prevádzky v Septembri 2015. Na projekte sme pracovali niekoľko mesiacov a veríme, že pomôže nie len začínajúcim podnikateľom.

Už počas testovacieho obdobia sme získali viac ako 100 podnikateľských subjektov, ktoré používali náš systém ako ich hlavný fakturačný a skladový systém v podnikaní.

Áno. Všetky ceny uvedené na stránke sú vrátane DPH. Nie sme platcami dane z pridanej hodnoty na Slovensku. Sme registrovaní na príslušnom daňovom úrade podľa § 7a a máme pridelené IČ DPH, avšak iba pre vystavovanie faktúr do krajín EÚ (mimo Slovenskú republiku). Pre objednávateľov zo Slovenska tak naše ceny nenavyšujeme o DPH.

V prípade, že si na Slovensku želáš faktúrovať od platcu DPH, stačí nám napísať e-mail a fakturáciu si dohodnúť individuálne aj s navýšením o DPH (možné iba pre ročné predplatné alebo reklamu).

Uvedené ceny pre predplatný balíček "BUSINESS" a "ALL IN" platia na 1 mesiac. Predplatné je vždy na mesiac vopred a predpláca sa pomocou kreditnej karty priamo v systéme po prihlásení cez integrovanú platobnú bránu GP WebPay. Pri ročnej platbe vopred klient získava 2 mesiace zdarma.

iProfil_garanciaGarantujeme, že v prípade akéhokoľvek ukončenia projektu budú investície za predplatené služby firmám vrátené v pomernej časti zostatku predplatného. Taktiež v danom prípade poskytneme dostatočný priestor na zálohu dát klientov a pomoc pri tejto zálohe.

Garantujeme profesionálny prístup k projektu (nie sme novovzniknutá agentúra s otáznou minulosťou a žiadnymi skúsenosťami, naše projekty v priebehu rokov využilo a využíva niekoľko miliónov užívateľov – RealVEA.skUnpaid.SupportGlobalVEA.skiProfil.sk, FiremnyKatalog.sk …).

Do projektu sme investovali ako náš čas, tak aj finančné prostriedky. Taktiež sa snažíme budovať marketingové aktivity a školenia v rámci projektu. Preto k akémukoľvek zastaveniu či zrušeniu projektu by sme pristúpili iba v krajnom a výnimočnom prípade.

Bezpečnosť dát projektu je ošetrená cez 256bit. SSL certifikát. Platobný terminál využíva 3D-Secure technológiu. Dáta klientov sú teda ako v trezore! Podobný systém zabezpečenia sa bežne používa v internet bankingu. Projekte je umiestnený na kvalitnom managed serveri s garantovanou správou "24/7" a pravidelnou zálohou.

Otázky ohľadom fakturácie

 • Názov "Faktúra" s poradovým číslom (jedinečné číslo)
 • "Dodávateľ" Názov podľa živnost./obchodného registra, adresa miesta podnikania/sídla spoločnosti
 • IČO a DIČ, ak ste platcami DPH tak aj IČ DPH
 • Slovnú informáciu „prenesenie daňovej povinnosti“, ak osobou povinnou platiť DPH je príjemca tovaru alebo služby
 • Označenie registra, ktorý podnikateľa zapísal (napr. Obchodný register SR, Živnostenský register SR), číslo zápisu.
 • Ak je predajcom/distribútorom alkoholu, tak aj číslo SBL
 • Dátumy: vystavenia FA, splatnosti FA, daňového plnenia (dodania tovaru/služby)
 • Variabilný symbol (zväčša rovnaký ako číslo faktúry)
 • Konštantný symbol (pre správnu identifikáciu platby)
 • Forma úhrady (hotovosť, prevodný príkaz, dobierka, atď.)
 • Spôsob dopravy (osobný odber, dovoz, kuriér, atď.)
 • Bankové údaje (číslo účtu, názov banky, IBAN, SWIFT)
 • "Odberateľ" Názov podľa živnost./obchodného registra, adresa miesta podnikania/sídla, IČO, DIČ, IČ DPH
 • Text faktúry, faktúrované produkty (Názov produktu, Cena za mernú jednotku, Množstvo a merná jednotka, Cena za faktúrované množstvo, Mena, Celková suma k úhrade)
 • Meno a priezvisko osoby, ktorá faktúru vystavuje
 • Podpis osoby, ktorá faktúru vystavuje

A náš projekt všetky tieto náležitosti hravo zvláda a rieši za Teba!

 • Platca DPH je osoba, ktorá je registrovaná na daňovom úrade ako zdaniteľná osoba, pričom táto povinnosť vzniká pri dosiahnutí obratu 49 790 € za posledný kalendárny rok. Ak obrat nedosahuje túto výšku, registrácia platcu DPH je dobrovoľná.
 • Platca DPH predáva tovar či služby aj s DPH. V prípade, že tento tovar či služby si zakupuje platca DPH, môže si na tovar či službu uplatniť daňový odpočet. Ak ich však zakupuje neplatca DPH, výhodu uplatniť si odpočet nemá.
 • Neplatca DPH predáva tovar či služby bez DPH, bez ohľadu na to, či je kupujúci platca alebo neplatca DPH.

Náš projekt zvláda agendu platcu i neplatcu DPH v členských krajinách EÚ.

 • "Dodávateľ" je osoba (fyzická alebo právnická), ktorá dodáva výrobky alebo služby odberateľovi. Dodávateľ vystavuje odberateľovi faktúru so splatnosťou okamžite alebo v určitej lehote, alebo pokladničný blok.
 • "Odberateľ" je osoba (fyzická alebo právnická), ktorá odoberá výrobky alebo služby od dodávateľa. Odberateľ môže tieto výrobky alebo služby využiť k ďalšiemu spracovaniu, predať konečnému spotrebiťeľovi, alebo spotrebovať.

Riešenie by square umožňuje spoľahlivé a efektívne zakódovanie platobných a fakturačných údajov do QR kódov. Kódy by square Vám ušetria čas a peniaze. Platby zadané pomocou kódov PAY by square nebudú obsahovať chyby. Faktúry načítate do účtovného softvéru pomocou INVOICE by square za niekoľko sekúnd.

PAY by square

bysquare-pay-mediumVšetky údaje potrebné na vytvorenie platobného príkazu sú obsiahnuté v PAY by square kóde.

PAY by square môže obsahovať údaje pre nasledovné platobné príkazy: platobný príkaz, hromadný platobný príkaz, trvalý platobný príkaz, zriadenie inkasa.

PAY by square je kompatibilný so štandardom SEPA a môže obsahovať rôzne typy platobných príkazov a až 5 bankových účtov vo formáte IBAN a BIC.

INVOICE by square

bysquare-invoice-mediumKód INVOICE by square obsahuje všetky údaje potrebné na zaúčtovanie faktúry vo Vašom účtovnom softvéri.

INVOICE by square je možné použiť ako: faktúru, dobropis & ťarchopis, proforma faktúru, zálohovú faktúru.

INVOICE by square môže obsahovať všeobecné fakturačné údaje, sumár faktúry a jednu položku faktúry. Ak je potrebné obsiahnuť údaje o všetkých položkách vo faktúre, postačuje doplniť na faktúru jeden alebo viac kódov, ktoré obsiahnu všetky potrebné údaje. Riešenie by square šetrí čas. Pre načítanie a spracovanie by square kódov postačuje pár sekúnd. Údaje sú automaticky spracované bez potreby manuálneho prepisovania.

Videoprezentácia

Prečo používať "By Square" kódy?

Kým samotný kód PAY by square obsahuje dostatok informácií pre styk so spotrebiteľom (umožní Vašim zákazníkom jednoduché zaplatenie faktúry), iba kombinácia PAY by square a INVOICE by square zaručuje jednoduché a bezchybné spracovanie fakturačných aj platobných údajov v obchodnom styku.

Ak sa chcete zavďačiť Vašim obchodným partnerom – používajte na faktúrach oba by square kódy. Na druhej strane bude mať Vaša spoločnosť rovnaký prospech keď začne dostávať faktúry od obchodných partnerov s oboma by square kódmi!

Používanie kódov by square odstraňuje chybovosť, ktorá vzniká pri bežnom spracovaní faktúr a platieb. Kódy by square prakticky odstraňujú možnosť chybného prepísania údajov z faktúry. Už sa nemusíte obávať, že nesprávne vyplníte platobné údaje pri platbe cez internet banking. Zároveň budú Vaše faktúry vždy zaúčtované so správnymi údajmi.

Číslo SBL - teda "Spotrebné balenie liehu", sa priraďuje Colnou správou SR právnym podnikateľským subjektom ako "Povolenie" na predaj alebo distribúciu alkoholu. Dané číslo by sa malo uvádzať aj na ich predajných faktúrach. Na Slovensku sa vydávajú 2 typy týchto povolení, a to:

 1. Oprávnenie na distribúciu spotrebiteľských balení liehu (zoznam subjektov tu)
 2. Povolenie na predaj spotrebiteľských balení liehu (zoznam subjektov tu)

A náš projekt všetky tieto náležitosti hravo zvláda a rieši za Teba, teda podporujeme na Faktúrach a Dodacích listoch aj túto informáciu!

Samozrejme, každú vydanú faktúru je možné označiť dátumom, kedy bola vyplatená. Vizuálne tak získaš okamžitý prehľad, či máš faktúry vyplatené v splatnosti alebo po splatnosti. Ak si v zozname faktúr vyfiltruješ faktúry podľa klienta, uvidíš okamžite jeho platobnú disciplínu.

Taktiež vždy po prihlásení sa do systému na "Nástenke" uvidíš, ktoré vydané faktúry máš už po splatnosti a koľko dní tvoj klient mešká s úhradou.

Otázky ohľadom skladu a pohybov na sklade

Skladové karty sa používajú na zaznamenávanie informácií o predávanom tovare a o aktuálnom stave zásob.

Zo skladovej karty získaš tieto okamžité informácie:

 • Predajné ceny
 • Stav zásob na sklade
 • Uskutočnené pohyby na sklade
 • Výrobné/interné čísla/EAN

Náš projekt všetky tieto náležitosti hravo zvláda a navyše ponúka ešte tieto možnosti:

 • Sledovanie minimálneho stavu zásob na sklade
 • Možnosť vytvárania nákupných zostáv
 • Možnosť vygenerovania objednávky v PDF u vybraného dodávateľa
 • Potvrdenie vybavenia vygenerovanej objednávky a priame naskladnenie zásob z objednávky na sklad jedným klikom

Dodací list slúži ako doklad o potvrdení prijatia dodaného tovaru alebo služby a môže aj bližšie špecifikovať dodaný tovar.

Dodací list ako účtovný doklad musí spĺňať tieto potrebné náležitosti:

 • Slovné a číselné označenie účtovného dokladu
 • Fakturačné údaje "Odberateľa" aj "Dodávateľa", ak je účastník predajcom/distribútorom alkoholu, tak aj číslo SBL
 • Peňažnú sumu alebo údaj o cene za mernú jednotku a vyjadrenie množstva
 • Meno a priezvisko osoby, ktorá faktúru vystavuje
 • Dátum vyhotovenia účtovného dokladu
 • Dátum uskutočnenia účtovného prípadu, ak nie je zhodný s dátumom vyhotovenia
 • Bankové údaje (číslo účtu, názov banky, IBAN, SWIFT)
 • Forma úhrady (hotovosť, prevodný príkaz, dobierka, atď.)
 • Spôsob dopravy (osobný odber, dovoz, kuriér, atď.)
 • Miesto dodania

A náš projekt všetky tieto náležitosti hravo zvláda a navyše ponúka ešte tieto možnosti:

 • Aktuálny stav skladu vydávaného tovaru
 • Stav konkrétnych príjmov od dodávateľov
 • Okamžité vyskladnenie tovaru zo skladových kariet
 • Klonovanie dodacieho listu do novej faktúry
 • Export dokumentov do PDF

Náš nákupný Košík v projekte slúži na vytváranie vlastných nákupných zostáv. Ponúka vyskladanie individuálneho nákupného košíka pre odoslanie alebo vytlačenie oficiálnej PDF objednávky.

Nákupný košík v projekte obsahuje:

 • Vyhľadávanie medzi skladovými kartami
 • Vytvorenie objednávky vybranému Dodávateľovi
 • Export dokumentu "Objednávka" do dokumentu PDF (s vlastným číselným radom), ktorý môže slúžiť ako oficiálna objednávka a byť zaslaný Dodávateľovi
 • Okamžitý hromadný aj čiastkový príjem tovaru z vybavenej objednávky na skladové karty

Otázky a odpovede

Ak si tu nenašiel/la odpoveď na svoju otázku, neváhaj a napíšte nám ju e-mailom na ks.ai1566718875carut1566718875kafi@1566718875ofni1566718875. Určite Ti na ňu odpovieme v krátkom čase a prípadne ju aj s odpoveďou uverejníme v tejto sekcii ako pomoc pre ďalších. Otázky môžeš smerovať ako na funkcie projektu, tak aj na všeobecnú stránku idei projektu.

HelpDesk (Podpora)

Si už používateľom projektu a nevieš si s niečím rady? Neváhaj a napíš nám svoj problém e-mailom na ks.ai1566718875carut1566718875kafi@1566718875ofni1566718875. Spoločne nájdeme riešenie a pomôžeme Ti pri správnom používaní tohto projektu, prípadne možno natrafíme na skrytý problém, ktorý hneď odstránime a skvalitníme tak užívanie programu pre ďalších.

Vývoj projektu

V prípade, že Ti v tomto projekte niečo chýba, alebo máš pocit, že niektoré funkcie by mali fungovať lepšie aby to bolo pre Teba jednoduchšie, neváhaj a napíš nám svoju ideu problému a možného riešenia na ks.ai1566718875carut1566718875kafi@1566718875ofni1566718875. Radi by sme tento projekt zlepšovali na reálnych skúsenostiach užívateľov.