V súlade s Plánom legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na mesiace jún až december 2016 sa momentálne v medzirezortnom pripomienkovom konaní nachádza Návrh zákona o upomínacom konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „návrh zákona“), ktorý na rokovanie predložilo Ministerstvo spravodlivosti SR ako iniciatívny materiál. V Slovenskej republike predstavujú najväčšiu skupinu súdnych konaní práve konania o návrhoch na vydanie platobných rozkazov zameraných na uspokojovanie peňažných pohľadávok žalobcov. Cieľom predmetného zákona sleduje je Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: http://www.szcoportal.sk/?uniqueid=uchxzASYZNYzrwcnt58KRheLtIl8DVxjjAfKtmfKBkk