aug 26, 2015
Aktuálna správa: Sledujte hlavné aktuality pre podnikateľov v našom BLOGu.

Kategória: Dane a odvody

Thumbnail for 29372

Nákup bez DPH

Otázka väčšiny začínajúcich podnikateľov. Keď budem mať firmu či živnosť, môžem nakupovať bez DPH? Tí podnikatelia, ktorí sa už trochu ponoria do sveta účtovníctva a daní vedia, že s nákupom bez DPH to nie je také jednoduché. Určite nestačí mať založenú spoločnosť. Akým spôsobom môže podnikateľ nakupovať tovary a služby bez DPH? Aké podmienky musí spĺňať? Je nákup bez DPH možný len na Slovensku, alebo aj zo zahraničia?

Princíp DPH a nárok na odpočet

Na to, aby Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: https://podnikam.webnoviny.sk/nakup-bez-dph/

Thumbnail for 29344

Dobropisy a DPH

V reálnom podnikaní často prichádza k situáciám, že pôvodne dodaný tovar alebo služba nie je úplne podľa predstáv zákazníka. Často dochádza k reklamáciám, vráteniu tovaru alebo dodatočnej zmene objednávky. Tieto procesy sú špeciálne upravené z hľadiska dane z pridanej hodnoty. Kedy je potrebné vystaviť dobropis, kedy ťarchopis, v akom zdaňovaco období sa tieto doklady vykazujú v DPH priznaní a v kontrolnom výkaze? Aký je rozdiel medzi dobropisom a storno faktúrou? Čítajte ďalej a získate odpovede Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: https://podnikam.webnoviny.sk/dobropisy-a-dph/

Thumbnail for 28976

Daňové náklady s.r.o.

Slovenské spoločnosti s ručením obmedzeným sú povinné účtovať v sústave podvojného účtovníctva. Podľa zákona o účtovníctve sú povinné účtovať o všetkých účtovných prípadoch v priebehu účtovného obdobia. Účtujú o časovo rozlíšených výnosoch a nákladoch. Každý zaúčtovaný náklad alebo výnos musí časovo a vecne súvisieť s príslušným zdaňovacím obdobím. Po zaúčtovaní všetkých účtovných prípadov vznikne výsledok hospodárenia, ako rozdiel medzi výnosmi a nákladmi. Toto však vo väčšine prípadov neznamená automaticky aj základ dane. Každý výnos alebo Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: https://podnikam.webnoviny.sk/danove-naklady-s-r-o/

Thumbnail for 28901

Zmeny v daňovom poriadku od 1.1.2018

Daňový poriadok sa od 1. 1. 2018 opäť mení. Parlament schválil navrhované znenie zákona, ktorým sa dopĺňajú niektoré ustanovenia zákona o správe daní. Podstatná časť zmien vychádza z vládneho programu Akčného plánu boja proti daňovým únikom. Niektoré zmeny boli transponované z európskych smerníc. O najdôležitejších zmenách si môžete prečítať v našom článku.

Daňové tajomstvo

Asi najdôležitejšia zmena sa týka daňového tajomstva. Daňový poriadok v súčasnosti nedefinuje konkrétne informácie, ktoré spadajú pod daňové tajomstvo, pričom správou daní sa Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: https://podnikam.webnoviny.sk/zmeny-v-danovom-poriadku-od-1-1-2018/

Thumbnail for 28859

Daňové poradenstvo a jeho využitie

Téma daňového poradenstva nie je na Slovensku v mnohých prípadoch chápaná správne. Väčšina ľudí si myslí, že každý účtovník poskytuje v rámci služieb aj daňové poradenstvo. Nie je to celkom tak. Na to, aby niekto mohol poskytovať služby daňového poradenstva, musí predtým získať licenciu daňového poradcu. Až tak môže poskytovať služby daňového poradenstva v súlade so zákonom. Kedy je vhodné využiť služieb daňového poradcu, za čo nesie daňový poradca zodpovednosť a aké výhody mi to Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: https://podnikam.webnoviny.sk/danove-poradenstvo-jeho-vyuzitie/

Thumbnail for 28743

Predaj ready-made spoločnosti z pohľadu DPH

Kúpa a predaj už existujúcich obchodných spoločností je zaujímavou obchodnou príležitosťou pre obe zúčastnené strany. Predajca dostane za svoju spoločnosť pomerne vysokú odmenu a kupujúci ušetrí veľa času a starostí so založením úplne novej spoločnosti. Najväčšiu výhodu majú tie spoločnosti, ktoré sú registrované za platiteľa DPH. Takéto spoločnosti, obzvlášť, ak majú len veľmi krátku históriu, sa predávajú ako teplé rožky. Registrácia za platiteľa dane z pridanej hodnoty je veľmi cenným artiklom, ktorý zvyšuje hodnotu predávanej Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: https://podnikam.webnoviny.sk/predaj-ready-made-spolocnosti-z-pohladu-dph/

Thumbnail for 28506

Oslobodenie živnostníkov od platenia sociálnych odvodov – obdobia, príklady

Hoci ste povinne dôchodkovo a nemocensky poisteným živnostníkom, sú situácie, kedy sociálne odvody platiť nemusíte. Konkrétne obdobia si predstavíme v modelových príkladoch v článku.

Povinne dôchodkovo a nemocensky poistenému živnostníkovi sa automaticky prerušuje sociálne poistenie v období:

v ktorom má pozastavené prevádzkovanie živnosti,
v ktorom je vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody.

Okrem toho sú však aj iné prípady, kedy sa povinnosť platiť sociálne poistenie živnostníkovi preruší, hoci ten o prerušení poistenia možno ani len netuší.

Zákon Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: https://podnikam.webnoviny.sk/oslobodenie-zivnostnikov-od-platenia-socialnych-odvodov-obdobia-priklady/

Thumbnail for 28431

Transferové oceňovanie v roku 2017

Pravidlá transferového oceňovania platia v slovenskej legislatíve už veľa rokov. Najskôr sa týkali len zahraničných závislých osôb, od roku 2015 sa však týkajú aj tuzemských závislých osôb. Asi už prevažná väčšina slovenských podnikateľov vie, čo to transferové oceňovanie je a aké povinnosti im z toho vyplývajú. Zopakujme si na začiatok v skratke, ako transferové oceňovanie funguje a následne, aké zmeny nastali od roku 2017.

Pravidlá transferového oceňovania

Pravidlá oceňovania transferov boli do slovenskej legislatívy zakotvené z titulu Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: https://podnikam.webnoviny.sk/transferove-ocenovanie-v-roku-2017/

Thumbnail for 28371

Daňové výdavky – praktické príklady

Daňové výdavky živnostníka sú často skloňovanou témou. Každý podnikateľ sa radí svojim účtovníkom, aké náklady si môže pri svojom podnikaní zahrnúť do daňových výdavkov. Nie všetky náklady, ktoré sa vynaložia na podnikateľské účely sú totiž aj daňovo uznané. A to je pre väčšinu podnikateľských subjektov najdôležitejšie. Čo všetko si môžem dať do daňových výdavkov, aby mi to znížilo základ dane. V nasledujúcich riadkoch si priblížme niekoľko najčastejších príkladov daňových výdavkov, v ktorých si často krát Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: https://podnikam.webnoviny.sk/danove-vydavky-prakticke-priklady/

Thumbnail for 28362

Zdaňovanie podielov na zisku

Zdaňovanie podielov na zisku (dividend) prešlo od 1.1.2017 výraznou zmenou. Niekoľko rokov neboli dividendy predmetom dane z príjmov. Platili sa z nich len zdravotné odvody. Od roku 2017 sú opäť predmetom dane. V dnešnom článku sa zameriame na také dividendy, ktoré sú vyplatené zo zisku vykázaného až po 1.1.2017. Nebudeme sa venovať skôr platným úpravám.

POZOR

Zdanenie dividend prebieha podľa platnej úpravy toho roka, v ktorom bol dosiahnutý zisk určený na vyplatenie.

Dividenda

Zákon o dani z príjmov konkrétne Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: https://podnikam.webnoviny.sk/zdanovanie-podielov-na-zisku/

Thumbnail for 28104

Živnostníci budú daňové priznanie podávať elektronicky povinne až za rok 2018

Ministerstvo financií v návrhu novely Daňového poriadku upravilo termín povinných elektronických daňových priznaní pre živnostníkov. Z pôvodného 1. januára sa tak majú posunúť na 1. júl 2018. Povinnosť elektronickej komunikácie bude podľa návrhu zákona, ktorý prešiel v parlamente prvým čítaním vzťahovať na právnické osoby od 1. januára 2018. Pre fyzické osoby – podnikateľov je termín povinnej elektronickej komunikácie navrhnutý od 1. júla 2018.

Návrh zákona o správe daní

Súčasťou návrhu je okrem elektronickej komunikácie živnostníkov aj Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: https://podnikam.webnoviny.sk/zivnostnici-budu-danove-priznanie-podavat-elektronicky-povinne-az-za-rok-2018/

Thumbnail for 28077

Živnostník s minimálnymi odvodmi a zamestnanec s minimálnou mzdou – rozdiel v odvodoch v roku 2017

Ste živnostníkom s minimálnymi sociálnymi a zdravotnými odvodmi? Hoci Sociálnej poisťovni a jednej zo zdravotných poisťovní odvádzate minimum, stále sú vaše povinné odvody vyššie, ako je tomu u zamestnanca a jeho zamestnávateľa pri minimálnej mzde.

Živnostník je pritom zo zákona povinne poistený len nemocensky, dôchodkovo a zdravotne. Zamestnanec, ktorý zarába v hrubom minimálnu mzdu, je za nižšiu celkovú sumu odvodov poistený aj pre prípad nezamestnanosti, pre prípad úrazu a takisto pre prípad, že bude jeho zamestnávateľ Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: https://podnikam.webnoviny.sk/zivnostnik-s-minimalnymi-odvodmi-zamestnanec-s-minimalnou-mzdou-rozdiel-v-odvodoch-v-roku-2017/

Thumbnail for 28023

Dávky zo Sociálnej poisťovne pre živnostníkov a zamestnancov v roku 2017

Väčšina živnostníkov (za január až apríl tohto roka ich bolo 72,5 %) platí do Sociálnej poisťovne najnižšie možné odvody. Keďže sociálne poistenie je (s výnimkou dôchodkového poistenia) absolútne zásluhové, nízke platby na sociálne poistenie znamenajú aj nízke dávky. Oproti zamestnancom preto živnostníci dostávajú zo sociálneho poistenia oveľa nižšie dávky.

Najprv si pripomeňme, aké sociálne odvody platí zamestnanec a aké samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO).

Samotný zamestnanec zo svojej hrubej mzdy do Sociálnej poisťovne platí:

– poistné na dôchodkové Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: https://podnikam.webnoviny.sk/davky-zo-socialnej-poistovne-pre-zivnostnikov-zamestnancov-v-roku-2017/

Thumbnail for 28011

Oslobodenie od DPH

Zákon o DPH na svojom začiatku vymedzuje, ktoré typy dodaní sú predmetom dane. Ak je niečo predmetom DPH, musí sa vždy skúmať, aké daňové dopady má samotné dodanie. Jedným z krokov je aj zistenie, či predmetné dodanie nie je náhodou od DPH oslobodené. Ak je dodanie od DPH oslobodené, nemusí platiteľ fakturovať tovar alebo službu s DPH. Táto výhoda je však niekedy aj nevýhodou, najmä pri nároku na odpočet DPH na vstupe. Aj o tomto Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: https://podnikam.webnoviny.sk/oslobodenie-od-dph/

Thumbnail for 27999

Osoby povinné platiť DPH a ich povinnosti v roku 2017

S daňou z pridanej hodnoty sa stretáva každý. V konečnom dôsledku ju platí vždy nakoniec spotrebiteľ – najčastejšie občan. Do štátneho rozpočtu ju však odvádzajú osoby, ktorým to určuje zákon o dani z pridanej hodnoty. Jedným z najdôležitejších paragrafov v zákone o DPH je § 69. Tento predpis ustanovuje povinnosti osôb z hľadiska dane z pridanej hodnoty. Ako ďalej zistíte, povinnosti odvádzať DPH nevyplývajú len platiteľom, ale napríklad aj fyzickým osobám. Na účely tohto článku Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: https://podnikam.webnoviny.sk/osoby-povinne-platit-dph-ich-povinnosti-v-roku-2017/

Thumbnail for 27972

Prenos daňovej povinnosti v roku 2017

Daň z pridanej hodnoty funguje na jednoduchom mechanizme. Platiteľ DPH je povinný uplatňovať v cene predaných tovarov a služieb DPH a zároveň má nárok na odpočet DPH z prijatých plnení. Takýmto spôsobom sa teda zdaňuje len pridaná hodnota v každom článku obchodného reťazca. Väčšinou sa takýto proces deje medzi dvoma subjektmi – dodávateľ a odberateľ. Sú však prípady, kedy výstup aj vstup DPH vykoná jedna a tá istá osoba. Vtedy ide o prenos daňovej povinnosti. Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: https://podnikam.webnoviny.sk/prenos-danovej-povinnosti-v-roku-2017/

Thumbnail for 27925

Registrácia pre DPH

Registráciu pre daň z pridanej hodnoty upravuje zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty. Podnikateľské subjekty ale aj občania prichádzajú do styku s daňou z pridanej hodnoty prakticky každý deň. Platíme je všetci v cenách tovarov a služieb. Dôležité je však, že do štátneho rozpočtu ju odvádzajú osoby povinné platiť DPH. Táto povinnosť im vzniká registráciou. Rozoznávame viacero druhou registrácie pre daň z pridanej hodnoty, o ktorých si povieme ďalej.

Povinná registrácia tuzemských osôb

Najčastejším Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: https://podnikam.webnoviny.sk/registracia-pre-dph/

Thumbnail for 27910

Daňové priznanie k DPH

Daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty je hlavným výstupom osôb, ktoré nejakým spôsobom prichádzajú do kontaktu s daňou z pridanej hodnoty. Najčastejšie ide o klasických platiteľov DPH, ale stretneme sa aj s viacerými ďalšími osobami, ktoré sú povinné podávať daňové priznanie k DPH. Prečítajte si, ktoré to sú a vyhnite sa tak prípadným sankciám za nepodanie daňového priznania v stanovenej lehote.

Kto podáva daňové priznanie

Osoby, ktoré sú povinné podať daňové priznanie k DPH určuje zákon Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: https://podnikam.webnoviny.sk/danove-priznanie-dph/

Thumbnail for 27895

Sociálne a zdravotné odvody začínajúceho podnikateľa v roku 2017

Idete si založiť živnosť a zaujíma vás, aké zdravotné a sociálne odvody vás v najbližšom období neminú? V článku sa dozviete aj o tom aké sú v roku 2017 odvody začínajúceho podnikateľa, aký najvyšší možný základ dane za rok 2017 musíte vykázať na to, aby ste platili minimálne zdravotné a sociálne odvody a koľko môžete v hrubom zarobiť na to, aby ste neplatili sociálne odvody ani v druhom roku svojho podnikania.

Zdravotné poistenie

Ak ste tzv. Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: https://podnikam.webnoviny.sk/socialne-zdravotne-odvody-zacinajuceho-podnikatela/

Thumbnail for 27883

Nadmerný odpočet v roku 2017

Daň z pridanej hodnoty na území Slovenskej republiky upravuje zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“). O nadmernom odpočte pojednáva a postup pri vracaní nadmerného odpočtu upravuje ustanovenie § 79 zákona o DPH.

Čo znamená pojem „nadmerný odpočet“?

Nadmerným odpočtom sa rozumie prevýšenie celkovej výšky odpočítateľnej dane za príslušné zdaňovacie obdobie nad celkovou výškou dane za príslušné zdaňovacie obdobie okrem dane pri dovoze tovaru.

Aký je Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: https://podnikam.webnoviny.sk/nadmerny-odpocet-roku-2017/