aug 26, 2015
Aktuálna správa: Sledujte hlavné aktuality pre podnikateľov v našom BLOGu.

Kategória: Dane a odvody

Thumbnail for 30267

Pokuty v daňovom konaní 2018 – správne delikty, sankcie, úroky z omeškania

Pokuty a sankcie v daňovej oblasti sú komplexnou témou a zahŕňajú viacero právnych predpisov. Okrem toho sa jedná o veľmi zaujímavú a často diskutovanú tému aj medzi samotnými daňovníkmi.

Keď už príde k najhoršiemu, je dobré vedieť, za čo konkrétne je možné od správcu dane pokutu dostať a v akej výške. Hneď na úvod je dobré s miernym optimizmom tvrdiť, že aj keď sú v zákone niektoré pokuty v naozaj obrovskej sume, skutočná výška pokút sa Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: https://podnikam.webnoviny.sk/pokuty-v-danovom-konani-2017-spravne-delikty-sankcie-uroky-z-omeskania/

Thumbnail for 30248

Daňový bonus na dieťa pre rok 2018 – nárok, výška, uplatnenie

Daňový bonus je obľúbeným pojmom daňovníkov na Slovensku, je to totiž efektívny nástroj, keďže znižuje samotnú daňovú povinnosť a nie základ dane. Pre získanie daňového bonusu je však potrebné splniť viacero podmienok. V článku si priblížime, aká je výška daňového bonusu v roku 2018, kedy vzniká nárok na daňový bonus, respektíve aké podmienky musíte splniť na jeho získanie a kedy sa vypláca.

Suma daňového bonusu sa každoročne upravuje v závislosti od zmeny súm životného minima. Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: https://podnikam.webnoviny.sk/danovy-bonus-na-dieta-pre-rok-2018-narok-vyska-uplatnenie/

Thumbnail for 30242

Odklad daňového priznania v roku 2018

Termín na podanie daňového priznania stanovuje zákon o dani z príjmov, na základe ktorého musí daňovník podať daňové priznanie do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia, t.j. do 31. marca 2018, nakoľko tento deň pripadol na sobotu, lehota sa posúva na 3. apríla 2018.

Daňovníci však majú možnosť si túto lehotu predĺžiť – odložiť si daňové priznanie. Treba však podať žiadosť o odklad.

V prémiovej časti obsahu nájdete:
Forma, akou možno lehotu predĺžiť
Oznámenie daňovníka o predĺžení lehoty Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: https://podnikam.webnoviny.sk/danove-priznanie-za-rok-2016-odklad/

Thumbnail for 30137

Ako vyplniť daňové priznanie za rok 2017 pri súbehu príjmov z podnikania, z prenájmu a z predaja cenných papierov

Ako správne vyplniť daňové priznanie za rok 2017 ak ste dosahovali príjmy z podnikania, prenájmu, alebo aj predaja cenných papierov? Praktický príklad vyplneného daňového priznania s mnohými radami nájdete v príspevku.

Daňové priznanie je povinný podať daňovník, ak jeho celkové zdaniteľné príjmy dosiahnuté v roku 2017 presiahli sumu 1 901,67 €.
Do celkových zdaniteľných príjmov sa zahrňuje akýkoľvek dosiahnutý príjem, ktorý je predmetom dane a nie je od dane z príjmov oslobodený. Do celkových zdaniteľných príjmov sa Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: https://podnikam.webnoviny.sk/ako-vyplnit-danove-priznanie-za-rok-2017-pri-subehu-prijmov-z-podnikania-z-prenajmu-z-predaja-cennych-papierov/

Thumbnail for 30128

Daň z nehnuteľností v roku 2018

S blížiacim sa koncom januára by mali zbystriť pozornosť tí, ktorí v priebehu roka 2017 predali alebo kúpili nehnuteľnosť umiestnenú v Slovenskej republike. Bude sa vás totiž týkať povinnosť podania daňového priznania k dani z nehnuteľností. Prečítajte si ďalej, kedy je potrebné podať daňové priznanie, na čo netreba zabudnúť a ako zistíte, akú vysokú daň budete musieť platiť.

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností

Daň z nehnuteľností je špecifická v tom, že sa podáva na rok dopredu. Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: https://podnikam.webnoviny.sk/dan-z-nehnutelnosti-v-roku-2018/

Thumbnail for 30063

Daň z motorových vozidiel v roku 2018

S príchodom nového roka klopú na dvere dôležité daňové povinnosti. Jednou z prvých je aj povinnosť podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel. Táto povinnosť vzniká všetkým daňovníkom, ktorí počas roka 2017 využili automobil evidovaný v Slovenskej republike na podnikateľskú činnosť. Ak ste teda aspoň jeden deň v roku 2017 využili automobil na podnikanie a uplatnili si k nemu výdavky, ste povinní podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel.

Kedy ste povinní podať daňové Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: https://podnikam.webnoviny.sk/dan-z-motorovych-vozidiel-v-roku-2018/

Thumbnail for 30033

Nové tlačivo daňového priznania DPH priznania od 1.1.2018

Od januára vstúpilo do platnosti viacero noviniek v tlačivách daňových priznaní. Najväčšie zmeny zaznamenali tlačivá na daň z príjmov právnickej osoby a daň z príjmov fyzickej osoby typ B. Zmena nastala aj v tlačive k priznaniu na daň z pridanej hodnoty. Našťastie v tomto prípade ide iba o kozmetické zmeny.

Zmena v daňovom priznaní k dani z pridanej hodnoty bola zavedená opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2017 č. MF/016923/2017-731, ktorým sa ustanovuje vzor Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: https://podnikam.webnoviny.sk/nove-tlacivo-danoveho-priznania-dph-priznania-od-1-1-2018/

Thumbnail for 30006

Zmeny v daňovom priznaní právnických osôb za rok 2017

Tlačivo dane z príjmov právnických osôb zaznamenalo viacero zmien, ako tomu bolo minulý rok. Prejdeme si postupne všetky zmeny, ktoré v tlačive nastali a ktoré sa budú daňovníkov týkať pri podávaní daňových priznaní za kalendárny rok 2017. Aktuálne ešte nie je dané tlačivo k dispozícii aj v elektronickej xml forme. Na vyplnenie tlačiva na portáli finančnej správy si tak budeme musieť ešte nejaký čas počkať.

Ministerstvo financií Slovenskej republiky dňa 22. novembra schválilo opatrenie, ktorým sa Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: https://podnikam.webnoviny.sk/zmeny-v-danovom-priznani-pravnickych-osob-za-rok-2017/

Thumbnail for 29985

Zmeny v daňovom priznaní fyzickej osoby typ B od 1.1.2018

Tlačivo dane z príjmov fyzických osôb typ B zaznamenalo aj v tomto roku viacero zmien, tak ako aj minulý rok. Prejdeme si postupne všetky zmeny, ktoré v tlačive nastali a ktoré sa budú daňovníkov týkať pri podávaní daňových priznaní za kalendárny rok 2017. Aktuálne ešte nie je dané tlačivo k dispozícii aj v elektronickej xml forme. Na vyplnenie tlačiva na portáli finančnej správy si tak budeme musieť ešte nejaký čas počkať.

Ministerstvo financií Slovenskej republiky dňa Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: https://podnikam.webnoviny.sk/zmeny-v-danovom-priznani-fyzickej-osoby-typ-b-od-1-1-2018/

Thumbnail for 29956

Vzory tlačív od 1. 1. 2018

Okrem legislatívnych zmien nastávajú od 1. 1. 2018 zmeny aj v niektorých tlačivách. Práve preto vám prinášame prehľad zmenených tlačív. Jedná sa najme o vzory daňových priznaní. Najnovšie tlačivá nájdete vždy na stránke podnikam.sk v sekcii Tlačivá na stiahnutie.

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel

Ako prvé musia podnikatelia podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel (DP k DzMV). Daňovníci ho musia podať do 31. januára 2018.

Toto daňové prizananie sa tento rok nemenilo. Jeho Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: https://podnikam.webnoviny.sk/vzory-tlaciv-od-1-1-2018/

Thumbnail for 29947

Daňový kalendár pre rok 2018

Podnikanie so sebou prináša aj množstvo administratívnych povinností. Ak máte zmätok v jednotlivých termínoch, nezúfajte. Prinášame vám prehľadný daňový kalendár pre rok 2018.

Všetky dôležité termíny nájdete na jednom mieste – podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel, dani z nehnuteľností, podanie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby, fyzickej osoby za rok 2017, či daň z pridanej hodnoty.

Január

Druh dane

Názov

Obdobie

02.01.2018
Daň z príjmu právnickej osoby
Zaplatenie štvrťročných preddavkov na daň z príjmov právnickej Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: https://podnikam.webnoviny.sk/danovy-kalendar-pre-rok-2018/

Thumbnail for 29917

Legislatívne zmeny od 1. 1. 2018

S príchodom nového roka sa musíme pripraviť nielen na nové výzvy, ale aj na zmeny v zákonoch, ktoré nastali od 1.1.2018. Viete ktoré všetky zákony sa menili a na čo si dať pozor? Ak nie, pripravili sme si pre vás krátke zhrnutie najdôležitejších zmien zákonov, o ktorých sa viac dočítate v článkoch od našich odborných autorov. Pripomeňte si s nami rýchlo a jednoducho tie najdôležitejšie zmeny. Ak sa Vás niektoré z nich dotýkajú, neváhajte si Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: https://podnikam.webnoviny.sk/legislativne-zmeny-od-1-1-2018/

Thumbnail for 29890

Odvody konateľa s.r.o. v roku 2018

To, aké odvody sa vzťahujú na konateľa spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.), závisí od toho, akým spôsobom je konateľ odmeňovaný. Iné odvodové povinnosti totiž štát stanovuje konateľovi s pravidelným príjmom, iné s nepravidelným príjmom a úplne iná situácia je pri konateľovi bez nároku na odmenu.

V článku si priblížime všetky spomínané situácie.

Spoločník – konateľ bez nároku na odmenu

Pri jednoosobových spoločnostiach s ručením obmedzeným je bežné, ak spoločník-konateľ vystupuje ako osoba bez nároku na odmenu.

Odvody do Sociálnej Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: https://podnikam.webnoviny.sk/odvody-konatela-s-r-o-v-roku-2018/

Thumbnail for 29878

Zmeny v zákone o DPH od 1.1.2018

V decembri boli schválené najdôležitejšie novely najdôležitejších daňových zákonov. Medzi inými prešla vládou aj novela zákona o dani z pridanej hodnoty. V zákone o DPH nebolo našťastie schválených veľa zmien. Naopak, napríklad v zákone o dani z príjmov, bolo zmien oveľa viac. Písali sme o nich v predchádzajúcom článku. Prehľad najdôležitejších zmien v zákone o DPH prinášame v nasledujúcich riadkoch.

Rozšírenie povinnosti zloženia zábezpeky

Povinnosť zložiť zábezpeku na daň sa rozširuje aj na prípady, ak je žiadateľom Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: https://podnikam.webnoviny.sk/zmeny-v-zakone-o-dph-od-1-1-2018/

Thumbnail for 29839

Najvýznamnejšie zmeny v zákone o dani z príjmov od 1.1.2018

Parlament odhlasoval novelu zákona o dani z príjmov. Ako každý rok, aj tento si na nás zákonodarcovia pripravili veľa noviniek. Zákon o dani z príjmov býva už štandardne najviac pozmeňovaným zákonom spomedzi všetkých daňových predpisov. V ďalších riadkoch sa pozrieme na najvýznamnejšie zmeny, ktoré na nás od januára 2018 čakajú a týkajú sa bežných slovenských živnostníkov a podnikateľov.

Patenty a zvýšenie superodpočtu

Dôležitou zmenou v zákone o dani z príjmov je ďalšia podpora výskumu a vývoja na Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: https://podnikam.webnoviny.sk/najvyznamnejsie-zmeny-v-zakone-o-dani-z-prijmov-od-1-1-2018/

Thumbnail for 29788

Kompletný prehľad účtovných a mzdových veličín platných v roku 2018

Prinášame vám zoznam mzdových a účtovných veličín platných v roku 2018, ktoré sa použijú aj v roku 2019 pri podávaní daňového priznania k dani z príjmov za rok 2018.

V článku sa postupne pozrieme na daň z príjmov, nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka, manželku (manžela), daňový bonus, daňovo uznateľné výdavky, ale aj sociálne a zdravotné poistenie.

Daň z príjmov – sadzby dane
Veličiny
Hodnota
Sadzba dane z príjmu, ktorý nepresiahne 176,8 – násobok sumy platného životného minima, t. j. Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: https://podnikam.webnoviny.sk/kompletny-prehlad-uctovnych-mzdovych-velicin-platnych-v-roku-2018/

Thumbnail for 29665

Samozdanenie DPH

Samozdanenie je proces, ktorý súvisí s daňou z pridanej hodnoty. Ide o častý jav, ktorý však stále nie je mnohým podnikateľom jasný. Týka sa prenesenia daňovej povinnosti na odberateľa, ktorý je povinný vypočítať a odviesť daň z pridanej hodnoty. Kedy sa uplatňuje samozdanenie, koho sa týka a akým spôsobom sa vykonáva? Dozviete sa v tomto článku.

Princíp samozdanenia

Daň z pridanej hodnoty funguje na jednoduchom princípe. Platiteľ DPH je povinný uplatňovať v cene predaných tovarov a služieb Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: https://podnikam.webnoviny.sk/samozdanenie-dph/

Thumbnail for 29662

Predaj podniku z pohľadu DPH

Predaj a kúpa podniku nie je situáciou, ktorá by sa stávala často. Najčastejšie sa deje v rámci rozširovania podnikateľských aktivít etablovanej skupiny, ktorá chce rozšíriť portfólio o ďalšiu spoločnosť. Dôvody môžu byť rôzne. Oslabenie konkurencie, väčšia škála produktov a služieb, väčší podiel na trhu a podobne. Samotný predaj podniku alebo časti podniku je náročnou operáciou z daňového aj právneho pohľadu. Z hľadiska daní je potrebné riešiť najmä daň z príjmov a daň z pridanej hodnoty. Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: https://podnikam.webnoviny.sk/predaj-podniku-z-pohladu-dph/

Thumbnail for 29441

DPH v Českej republike

Princíp dane z pridanej hodnoty je harmonizovaný v celej Európskej únii. Členské štáty sú povinné vychádzať zo smerníc Európskej komisie, ktoré zabezpečujú jednotný postup v oblasti DPH. Niektoré zmeny majú formu nariadenia a členské krajiny sú povinné ich aplikovať, niektoré majú len formu odporúčania. Spoločná európska smernica o DPH poskytuje jednotný pohľad, pričom v niektorých oblastiach dáva členským krajinám voľnú ruku v tom, čo budú aplikovať, čo zavedú do národných zákonov neskôr, a čo vôbec Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: https://podnikam.webnoviny.sk/dph-v-ceskej-republike/

Thumbnail for 29417

Dodatočné daňové priznanie k DPH

Dodatočné daňové priznanie je jedným z troch druhov daňových priznaní. Do termínu na podanie daňového priznania k DPH (do 25. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca po zdaňovacom období) sa podáva riadne daňové priznanie. Ak sa do termínu na podanie zistí nejaká nepresnosť alebo chyba, podáva sa opravné daňové priznanie. Na riadne podané daňové priznanie sa neprihliada. Ak však daňovník zistí chybu až po termíne na podanie, má povinnosť podať dodatočné daňové priznanie. Niekedy to je s Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: https://podnikam.webnoviny.sk/dodatocne-danove-priznanie-k-dph/