Výsledky tvorivej duševnej činnosti fyzických osôb možno ochrániť ako autorské diela. Zahŕňajú umeleckú alebo vedeckú oblasť. Môžu to byť diela slovesné, výtvarného umenia, fotografické, hudobné, audiovizuálne, divadelné, či architektonické. Pod ochranou sú aj počítačové programy.

Podmienky ochrany
Aby bol určitý výtvor chránený autorským právom, musí spĺňať pojmové znaky diela,
Autorské právo nechráni myšlienku, ale jej vyjadrenie v podobe diela,
Autorom môže byť len fyzická osoba bez ohľadu na vek, vzdelanie, či právnu spôsobilosť,
Autorské právo vzniká okamihom vyjadrenia diela v Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: http://podnikam.webnoviny.sk/chcete-ochranit-autorske-dielo-prezradime-vam-ako/