aug 26, 2015
Aktuálna správa: Sledujte hlavné aktuality pre podnikateľov v našom BLOGu.

Autor: <span class="vcard">Podnikam.sk</span>

Thumbnail for 31099

Upomínacie konanie – vymáhanie pohľadávok v elektronickej forme v roku 2018

Dňa 1. februára 2017 vstúpil do účinnosti zákon č. 307/2016 Z. z. o upomínacom konaní. Do súčasného právneho poriadku zaviedol elektronické konanie, v ktorom sa rozhodujú spory o peňažných nárokoch. Upomínacie konanie je alternatívnym spôsobom uplatňovania peňažných nárokov k postupu podľa Civilného sporového poriadku. Z dôvodovej správy k prijatému zákona vyplýva, že hlavným cieľom upomínacieho konania je zefektívnenie konania o peňažných nárokoch a koncentrácia elektronickej agendy na jeden súd. Prečítajte si viac o tom, ako Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: https://podnikam.webnoviny.sk/upominacie-konanie-umoznuje-vymahanie-pohladavok-v-elektronickej-forme/

Thumbnail for 31090

Predaj obchodného podielu v s.r.o. v roku 2018

Podnikatelia, ktorí už nechcú pokračovať v prevádzkovaní svojho podnikania vo forme spoločnosti s ručením obmedzeným, môžu pomerne jednoducho ukončiť svoju činnosť vo firme prevodom obchodného podielu na inú fyzickú alebo právnickú osobu. V článku sa dočítate všetko potrebné pre predaj obchodného podielu s.r.o. v roku 2018.

Týmto spôsobom sa obchodné podiely v obchodných spoločnostiach prevádzajú pomerne často. Je to najmä preto, že samotný proces prevodu obchodného podielu je relatívne rýchly v porovnaní s inými zákonom povolenými Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: https://podnikam.webnoviny.sk/predaj-obchodneho-podielu-spolocnosti-rucenim-obmedzenym/

Thumbnail for 31075

Likvidácia s.r.o. – Zrušenie daňovej licencie a likvidácia s.r.o. v kocke

V roku 2014 vyvolalo vlnu nevôle medzi mnohými podnikateľmi prijaté legislatívne pravidlo, ktoré ukladalo majiteľom nevyužívaných spoločností s ručením obmedzeným povinnosť platby za tieto subjekty v podobe tzv. daňovej licencie. Tieto subjekty sú v praxi bežne označované aj ako tzv. spiace spoločnosti, pričom ide o firmy, ktoré síce existujú, avšak z rôznych dôvodov nie sú aktívne využívané na danú podnikateľskú činnosť. V snahe vyhnúť sa plateniu uloženej daňovej povinnosti tak v predchádzajúcich troch rokoch mnohí Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: https://podnikam.webnoviny.sk/7-krokov-ako-zlikvidovat-nepotrebnu-eserocku-a-neplatit-danove-licencie/

Thumbnail for 31052

Vymáhanie pohľadávok – postup a dôležité kroky

V praxi by sme pomerne ťažko hľadali podnikateľa, ktorý sa počas výkonu podnikateľskej činnosti nestretol s nesplnenou pohľadávkou. V aktuálnom článku si tak priblížime niektoré možnosti, po ktorých možno siahnuť v takýchto prípadoch. Zistíte, ako funguje vymáhanie pohľadávok, aký je jeho postup, kroky a čo hovorí na vymáhanie pohľadávok zákon a aká je prax a skúsenosti. Dáme vám aj rady a tipy ako vymáhanie pohľadávok zvládnuť.

Čo je to pohľadávka?

Pohľadávkou rozumieme nárok na určité plnenie od Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: https://podnikam.webnoviny.sk/vymahanie-pohladavok-sa-najspolahlivejsie-dostat-svojim-peniazom/

Thumbnail for 31054

Vymáhanie pohľadávok – postup a dôležité kroky

V praxi by sme pomerne ťažko hľadali podnikateľa, ktorý sa počas výkonu podnikateľskej činnosti nestretol s nesplnenou pohľadávkou. V aktuálnom článku si tak priblížime niektoré možnosti, po ktorých možno siahnuť v takýchto prípadoch. Zistíte, ako funguje vymáhanie pohľadávok, aký je jeho postup, kroky a čo hovorí na vymáhanie pohľadávok zákon a aká je prax a skúsenosti. Dáme vám aj rady a tipy ako vymáhanie pohľadávok zvládnuť.

Čo je to pohľadávka?

Pohľadávkou rozumieme nárok na určité plnenie od Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: https://podnikam.webnoviny.sk/vymahanie-pohladavok-sa-najspolahlivejsie-dostat-svojim-peniazom/

Thumbnail for 31053

Vymáhanie pohľadávok – postup a dôležité kroky

V praxi by sme pomerne ťažko hľadali podnikateľa, ktorý sa počas výkonu podnikateľskej činnosti nestretol s nesplnenou pohľadávkou. V aktuálnom článku si tak priblížime niektoré možnosti, po ktorých možno siahnuť v takýchto prípadoch. Zistíte, ako funguje vymáhanie pohľadávok, aký je jeho postup, kroky a čo hovorí na vymáhanie pohľadávok zákon a aká je prax a skúsenosti. Dáme vám aj rady a tipy ako vymáhanie pohľadávok zvládnuť.

Čo je to pohľadávka?

Pohľadávkou rozumieme nárok na určité plnenie od Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: https://podnikam.webnoviny.sk/vymahanie-pohladavok-sa-najspolahlivejsie-dostat-svojim-peniazom/

Thumbnail for 31017

Nadmerný odpočet DPH v roku 2018

Daň z pridanej hodnoty na území Slovenskej republiky upravuje zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“). Nadmerný odpočet DPH je častým problémom mnohých podnikateľov, nadmerný odpočet DPH, ako aj jeho vrátenie upravuje ustanovenie § 79 zákona o DPH. Dočítate sa aj o tom ako funguje nadmerný odpočet DPH a daňová kontrola.

Čo znamená pojem „nadmerný odpočet“?

Nadmerným odpočtom sa rozumie prevýšenie celkovej výšky odpočítateľnej dane Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: https://podnikam.webnoviny.sk/nadmerny-odpocet-roku-2018/

Thumbnail for 30976

Ako zvládnuť živnostenskú skúšku: Manikér

Na prevádzkovanie viazanej živnosti je potrebná odborná spôsobilosť. Podľa živnostenského zákona musí odbornosť overiť inštitúcia s oprávnením. Po úspešnom absolvovaní získa absolvent osvedčenie o úplnej kvalifikácii. Na jeho základe môže požiadať o vydanie živnostenského oprávnenia.

Manikér

Potrebné vedomosti

Anatómia nechtu a skladanie nechtu.
Zmeny na nechtoch súvisiace s poruchami zdravia.
Ošetrujúce prípravky na poškodené prirodzené nechty (suché, lámavé a mäkké). Aplikácia na základe analýzy nechtov.
Dôležité funkcie hornej končatiny.
Kožné zmeny na hornej končatine.
Osobitné formy stvrdnutej kože, vírusové ochorenia (obyčajné bradavice, Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: https://podnikam.webnoviny.sk/ako-zvladnut-zivnostensku-skusku-maniker/

Thumbnail for 30969

Vlastný alebo externý? 4 tipy, ako si vybrať účtovníka

Pripravili sme pre vás prehľad plusov a mínusov, ktoré obe voľby obnášajú.

Pripravili sme pre vás prehľad plusov a mínusov, ktoré obe voľby obnášajú.

Po rušnom období daňových priznaní, ste možno usúdili, že od externej firmy nedostávate individuálny prístup, ktorý potrebujete. Alebo naopak, že sa chcete zamerať iba na kľúčové aktivity a všetko ostatné outsourcovať. To, či si sa oplatí zamestnať vlastného účtovníka, alebo sa zveriť do služieb externistu však závisí od viacerých faktorov.

Foto: Sanwal Deen Zdroj: Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: https://podnikam.webnoviny.sk/vlastny-alebo-externy-4-tipy-ako-si-vybrat-uctovnika/

Thumbnail for 30953

GDPR: Ochrana osobných údajov – úrad, certifikácia, kontrola

Nariadenie GDPR, ktoré do slovenskej praxe prenáša zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov vstúpi do platnosti už 25. 5. 2018. V minulom príspevku sme si priblížili podmienky a práva pri spracúvaní osobných údajov. V tomto príspevku sa dozviete viac o tom, čo znamená skratka GDPR pre certifikáciu a kontrolu a akú funkciu má úrad na ochranu osobných údajov.

Úrad na ochranu osobných údajov

Úrad na ochranu osobných údajov (ďalej aj ako „úrad“) je orgánom Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: https://podnikam.webnoviny.sk/gdpr-ochrana-osobnych-udajov-urad-certifikacia-kontrola/

Thumbnail for 30946

BOZP: Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci – povinnosti na strane zamestnanca 2018

Obsah bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ( skratka BOZP) ako právneho inštitútu tvoria práva a povinnosti zamestnávateľa a zamestnancov, prípadne aj iných dozorných alebo kontrolných orgánov. O tom, aké rôzne povinnosti vyplývajú zo zákona zamestnávateľom, sme písali v predchádzajúcom článku. V aktuálnom si predstavíme povinnosti, ktoré zákon ukladá zamestnancom.

Práva a povinnosti zamestnancov

Súčasná právna úprava predpokladá aktívnu účasť zamestnancov na riešení otázok, ktoré súvisia so starostlivosťou o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Zákon č. Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: https://podnikam.webnoviny.sk/bozp-bezpecnost-ochrana-zdravia-pri-praci-povinnosti-na-strane-zamestnanca-2018/

Thumbnail for 30905

GDPR: Ochrana osobných údajov – Podmienky, práva a povinnosti pri spracúvaní osobných údajov

V 25. 5. 2018 vstúpia do účinnosti ustanovenia zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej aj ako „zákon“), ktoré zosúladia vnútroštátnu legislatívu v oblasti ochrany osobných údajov s Nariadením GDPR z roku 2018. Dôležité pojmy, práva a povinnosti, ktoré čakajú na podnikateľov v praxi, si priblížime aj v nasledujúcich riadkoch.

Podmienky poskytnutia súhlasu so spracúvaním osobných údajov

Ak je spracúvanie osobných údajov založené na súhlase dotknutej osoby, prevádzkovateľ je povinný kedykoľvek preukázať, že Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: https://podnikam.webnoviny.sk/gdpr-ochrana-osobnych-udajov-podmienky-prava-povinnosti-pri-spracuvani-osobnych-udajov/

Thumbnail for 30893

Ako zostaviť marketingový plán podniku v roku 2018?

V každom podnikaní bez výnimky platí, že bez zákazníkov neprežije žiadny biznis. Ak chcete osloviť nových a udržať si existujúcich zákazníkov, je dôležité porozumieť skutočnej hodnote marketingových aktivít pre váš biznis. Väčšina podnikateľov a manažérov si uvedomuje potrebu vytvorenia podnikateľského plánu. Len niektorí z nich však považujú za rovnako dôležitú aj tvorbu marketingového plánu podniku, či už pre kaderníctvo, hotel, alebo reštauráciu. Mnohí podnikatelia zároveň podliehajú mylnému presvedčeniu, že marketingový plán podniku je pre nich Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: https://podnikam.webnoviny.sk/ako-zostavit-marketingovy-plan-v-roku-2018/

Thumbnail for 30845

Osoby povinné platiť DPH a ich povinnosti v roku 2018

S daňou z pridanej hodnoty sa stretáva každý. V konečnom dôsledku ju platí vždy nakoniec spotrebiteľ – najčastejšie občan. Do štátneho rozpočtu ju však odvádzajú osoby, ktorým to určuje zákon o dani z pridanej hodnoty. Jedným z najdôležitejších paragrafov v zákone o DPH je § 69. Tento predpis ustanovuje povinnosti osôb z hľadiska dane z pridanej hodnoty. Ako ďalej zistíte, povinnosti odvádzať DPH nevyplývajú len platiteľom, ale napríklad aj fyzickým osobám. Na účely tohto Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: https://podnikam.webnoviny.sk/osoby-povinne-platit-dph-ich-povinnosti-v-roku-2018/

Thumbnail for 30821

Prenos daňovej povinnosti v roku 2018

Daň z pridanej hodnoty funguje na jednoduchom mechanizme. Platiteľ DPH je povinný uplatňovať v cene predaných tovarov a služieb DPH a zároveň má nárok na odpočet DPH z prijatých plnení. Takýmto spôsobom sa teda zdaňuje len pridaná hodnota v každom článku obchodného reťazca. Väčšinou sa takýto proces deje medzi dvoma subjektmi – dodávateľ a odberateľ. Sú však prípady, kedy výstup aj vstup DPH vykoná jedna a tá istá osoba. Vtedy ide o prenos daňovej povinnosti. Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: https://podnikam.webnoviny.sk/prenos-danovej-povinnosti-v-roku-2018/

Thumbnail for 30800

Transferové oceňovanie v roku 2018

Pravidlá transferového oceňovania platia v slovenskej legislatíve už veľa rokov. Najskôr sa týkali len zahraničných závislých osôb, od roku 2015 sa však týkajú aj tuzemských závislých osôb. Asi už prevažná väčšina slovenských podnikateľov vie, čo to transferové oceňovanie je a aké povinnosti im z toho vyplývajú. Zopakujme si na začiatok v skratke, ako transferové oceňovanie funguje a následne, aké zmeny nastali od roku 2018.

Pravidlá transferového oceňovania

Pravidlá oceňovania transferov boli do slovenskej legislatívy zakotvené z Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: https://podnikam.webnoviny.sk/transferove-ocenovanie-v-roku-2018/

Thumbnail for 30743

Kontrolný výkaz DPH

Opatrením Ministerstva financií bol na Slovensku ustanovený nový vzor kontrolného výkazu k DPH, ktorý sa používa od 1. januára 2017.

Kontrolný výkaz musí podľa § 78a ods. 2 písm. a) zákona o DPH platného od 1. januára 2017 obsahovať údaje z každej faktúry, ktorú bol platiteľ povinný vyhotoviť podľa § 71 až § 75 o dodaní tovarov a služieb, pri ktorých je osobou povinnou platiť daň v tuzemsku a ktoré nie sú oslobodené od Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: https://podnikam.webnoviny.sk/kontrolny-vykaz-dph/

Thumbnail for 30731

Daňové priznanie za rok 2017 – odpočet daňovej straty z minulých rokov

V nasledujúcom článku si na príklade vysvetlíme spôsob vyplnenia daňového priznania podnikateľa (fyzickej osoby), ktorý dosiahol za rok 2017 niekoľko druhov príjmov a uplatňuje si daňové straty alebo ich časti z predchádzajúcich zdaňovacích období.

Príjmy, z ktorých sa môže vykázať daňová strata

− len z tzv. „aktívnych príjmov“, ktorými sú príjmy:

príjmy z podnikania (§ 6 ods. 1 zákona o dani z príjmov),
príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 6 ods. 2 zákona o dani z príjmov)
Príjmy, z Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: https://podnikam.webnoviny.sk/danove-priznanie-za-rok-2017-odpocet-danovej-straty-z-minulych-rokov/

Thumbnail for 30704

Ako zvládnuť živnostenskú skúšku: Manažér ďalšieho vzdelávania

Na prevádzkovanie viazanej živnosti je potrebná odborná spôsobilosť. Podľa živnostenského zákona musí odbornosť overiť inštitúcia s oprávnením. Po úspešnom absolvovaní získa absolvent osvedčenie o úplnej kvalifikácii. Na jeho základe môže požiadať o vydanie živnostenského oprávnenia.

Manažér ďalšieho vzdelávania

Potrebné vedomosti

1. Vzdelávanie v národnom aj medzinárodnom vývoji a dokumenty politiky vzdelávania.
2. Rozvoj ľudských zdrojov a ďalšieho vzdelávania.
3. Koncepcie vzdelávania dospelých.
4. Druhy a štýly vzdelávania dospelých.
5. Špecifiká vzdelávania dospelých.
6. Osobitosti osobnosti školiteľa dospelých a osobnosti účastníka vzdelávania.

Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: https://podnikam.webnoviny.sk/ako-zvladnut-zivnostensku-skusku-manazer-dalsieho-vzdelavania/

Thumbnail for 30695

Daňové priznanie za rok 2017 – najčastejšie chyby

Pred podaním daňového priznania si skontrolujte, či máte vyplnené všetko, čo je potrebné. Daňovníci, ktorí vypĺňajú tlačivo na stránke Finančnej správy SR, sú upozornení priamo systémom, keď vyplnené tlačivo obsahuje chyby. Ak vypĺňate tlačivo daňového priznania ručne, treba si dávať obzvlášť pozor.

V nasledujúcom článku prinášame zoznam položiek, ktorým treba venovať pozornosť a dôkladne ich skontrolovať. Pomôžeme vám tak, aby ste sa vyhli najčastejšie sa vyskytujúcim chybám pri podávaní daňového priznania za rok 2017. Platí Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: https://podnikam.webnoviny.sk/danove-priznanie-za-rok-2017-najcastejsie-chyby/