aug 26, 2015
Aktuálna správa: Sledujte hlavné aktuality pre podnikateľov v našom BLOGu.

Autor: <span class="vcard">Podnikajte.sk</span>

Home office – kedy sa zavedenie práce z domu firmám oplatí

Pri téme práce zdomu neexistuje jeden správny názor. Jedna skupina odborníkov je presvedčená, že zamestnanci sú vďaka home officu efektívnejší, iná zas menuje negatíva. Isté je len to, že vurčitých prípadoch sa home office hodí viac ainokedy amenej. Pozrime sa na rozdiely. Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: https://www.podnikajte.sk/manazment-marketing/category/zamestnanci-a-hr/article/home-office-kedy-firmam-oplati.xhtml

Súhlas so spracúvaním osobných údajov podľa GDPR od 25. 5. 2018

Čo sú osobné údaje? Kedy je súhlas na ich spracúvanie nevyhnutný anaopak kedy nie je potrebný? Aká forma súhlasu je akceptovateľná a aké požiadavky musí súhlas na spracúvanie osobných údajov podľa GDPR od 25. 5. 2018 spĺňať? Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: https://www.podnikajte.sk/pravo-a-legislativa/category/zakonne-povinnosti-podnikatela/article/suhlas-spracuvanim-osobnych-udajov-gdpr-25-5-2018.xhtml

Nechcete byť v podnikaní bez peňazí? Nastavte si finančný plán

Máte malú firmu a nerobíte si finančný plán na nasledujúce mesiace? Určite nie ste jediný, no robíte podnikateľskú chybu. Neexistujúce finančné plánovanie je totiž jeden z dôvodov, prečo sa toľko malých firiem neudrží na trhu. Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: https://www.podnikajte.sk/financie/category/finacne-riadenie/article/podnikanie-bez-penazi-financny-plan.xhtml

Kedy má zamestnanec nárok na voľno – prekážky v práci na strane zamestnávateľa

Zakých dôvodov na strane zamestnávateľa musí byť zamestnancom poskytnuté pracovné voľno? Majú zamestnanci vtakomto prípade nárok na náhradu mzdy alebo majú neplatené voľno? Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: https://www.podnikajte.sk/pravo-a-legislativa/category/zakonne-povinnosti-podnikatela/article/zamestnanec-narok-volno-prekazky-v-praci-zamestnavatela.xhtml

Novú výšku poistného podnikateľom Sociálna poisťovňa oznámi listom

Vprípade, že živnostník alebo iná SZČO dosiahla za rok 2017 príjem vyšší ako je suma 5472 Eur, vzniká jej povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne. Sociálna poisťovňa oznámi každej SZČO listom vznik, zánik alebo pokračovanie odvodovej povinnosti. Kedy môže SZČO očakávať list vpoštovej schránke? Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: https://www.podnikajte.sk/dane-a-uctovnictvo/category/socialne-a-zdravotne-odvody/article/nova-vyska-poistneho-socialna-poistovna.xhtml

Živnostníci, získajte obedy zadarmo a 500 € ako bonus

Živnostníci spadajú do kategórie daňovníkov, ktorí majú právo predĺžiť si lehotu na podanie daňového priznania o 3 celé kalendárne mesiace. Všetci, ktorí túto možnosť pre rok 2017 využili, musia teda daňové priznanie podať najneskôr do 30. júna. Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: https://www.podnikajte.sk/dane-a-uctovnictvo/category/stravne-a-pracovne-cesty/article/zivnostnici-obedy-zadarmo-500-eur-bonus.xhtml

Franchising a možnosti jeho praktického využitia v podnikaní

V odborných článkoch sa často hovorí, že franchising je možné využiť takmer vo všetkých oblastiach podnikania. Sú však sektory, kde sa benefity franchisingu prejavujú vo väčšej miere. Ktoré sektory sú najvhodnejšie na franchising? Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: https://www.podnikajte.sk/start-podnikania/category/franchisingove-podnikanie/article/franchising-moznosti-praktickeho-vyuzitia.xhtml

Poznáme víťazov súťaže Mladý inovatívny podnikateľ 2018

Dnes sa uskutočnilo slávnostné vyhlásenie výsledkov 12. ročníka celoslovenského projektu Mladý inovatívny podnikateľ 2018. Jeho úlohou je vyzdvihnúť apredstaviť širokej verejnosti mladých kreatívnych, inovatívnych podnikateľov, ktorí sú úspešní vo svojom odvetví podnikania a zároveň môžu byť inšpirujúcim príkladom pre mladých ľudí, ktorí chcú začať alebo začínajú podnikať. Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: https://www.podnikajte.sk/inspiracia/category/domace-pribehy/article/vitazi-mlady-inovativny-podnikatel-2018.xhtml

Vladimíra Neuschlová: Triasol sa mi hlas, ale bola som si stopercentne istá, že dávam výpoveď

Vladi Neuschlová podniká ako líderšip konzultantka akoučka, ktorá pracuje s podnikateľmi alídrami rôznych spoločností na Slovensku aj vzahraničí. Keby ste sa ma pred týmto rozhovorom opýtali, čo si myslím očloveku, ktorý odišiel zdobre platenej top manažérskej pozície vnadnárodnej firme, aby vyskúšal vlastné podnikanie, povedala by som, že sa zbláznil. Dnes mám iný názor a viem, že aj desať rokov úspešnej kariéry môže byť krátka doba na to, aby človeku poskytla pocit šťastia aistotu, že mu Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: https://www.podnikajte.sk/inspiracia/category/domace-pribehy/article/vladimira-neuschlova-davam-vypoved.xhtml

Prečo je pre firmy výhodné zamestnať mamičky po rodičovskej dovolenke? Benefity vás prekvapia

Návrat mamičiek do práce môže byť po rokoch na materskej (rodičovskej) dovolenke zložitý. Stretávajú sa spredsudkami zamestnávateľov otom, že ich pracovný výkon nebude taký, ako predtým. Dôvodov prečo áno je však oveľa viac apre firmy môže zamestnávanie mamičiek priniesť možno na prvý pohľad nečakané benefity. Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: https://www.podnikajte.sk/manazment-marketing/category/zamestnanci-a-hr/article/zamestnananie-mamiciek-rodicovskej-dovolenke-benefity.xhtml

Povinnosť firiem zapísať konečného užívateľa výhod do obchodného registra od 1.11.2018 do 31.12.2019

Takmer všetky firmy budú mať od 1.11.2018 povinnosť zapísať do obchodného registra nový údaj – informáciu o takzvanom konečnom užívateľovi výhod. Bližšie informácie o tejto povinnosti prinášame v nasledovnom článku. Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: https://www.podnikajte.sk/pravo-a-legislativa/category/zakonne-povinnosti-podnikatela/article/zapis-konecneho-uzivatela-vyhod-obchodneho-registra.xhtml

Ako uchopiť marketing, keď začínate podnikať

Pri podnikaní sa marketingu nevyhnete. Ak teda nemáte pár veľkých, istých odberateľov a robíte služby len pre nich. Všetci ostatní, malí aj veľkí biznismeni, potrebujú dať svetu o sebe vedieť, aby získavali audržiavali platiacich klientov a aby ich firma fungovala. Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: https://www.podnikajte.sk/manazment-marketing/category/marketing/article/ako-uchopit-marketing-ked-zacinate.xhtml