Neplatnosť skončenia pracovného pomeru anásledné uplatňovanie si nárokov zo strany zamestnanca je situáciou, do ktorej sa nechce dostať žiadny zamestnávateľ. Prinášame Vám 10 rád, pri dodržaní ktorých sa neplatnému skončeniu pracovného pomeru vyhnete. Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: http://www.podnikajte.sk/manazment-marketing/category/zamestnanci-a-hr/article/neplatne-skoncenie-pracovneho-pomeru.xhtml