Úžitkový vzor je forma právnej ochrany nových priemyselne využiteľných technických riešení. Môžu byť výsledkom vynálezcovskej činnosti z akejkoľvek oblasti techniky. Práva a povinnosti vznikajúce z ich vytvorenia a uplatnenia zastrešuje zákon o úžitkových vzoroch.

Čo je možné chrániť úžitkovým vzorom

Možno ním ochrániť technické riešenie, ktoré je nové, je výsledkom vynálezcovskej činnosti a je priemyselne využiteľné.

Čo nemožno ochrániť úžitkovým vzorom

Ochrániť nemožno:

technické riešenia, ktorých využívanie by bolo v rozpore s verejným poriadkom alebo dobrými mravmi
odrody rastlín a Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: http://podnikam.webnoviny.sk/ochranit-uzitkovy-vzor/