Ochrannú známku môže tvoriť akékoľvek označenie, ktoré možno graficky znázorniť. Tvoria ho najmä slová vrátane osobných mien, písmená, číslice, kresby, tvar tovaru alebo jeho obal. Prípadne ich vzájomné kombinácie. Takéto označenie musí dokázať rozlíšiť tovary alebo služby dvoch rozličných pôvodcov.

Ako získať ochrannú známku

Prihlášku na predpísanom tlačive prijíma Úrad priemyselného vlastníctva SR. Môže ju podať fyzická alebo právnická osoba. V prípade kolektívnej ochrannej známky združenie fyzických alebo právnických osôb.

Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: http://podnikam.webnoviny.sk/ochranit-ochrannu-znamku/