Aug 26, 2015
Aktuálna správa: Sledujte hlavné aktuality pre podnikateľov v našom BLOGu.

Podnikateľský blog

Agregátor podnikateľských správ, dane a odvody, zákonník práce, právna poradňa, účtovníctvo.
Thumbnail for 30033

Nové tlačivo daňového priznania DPH priznania od 1.1.2018

Od januára vstúpilo do platnosti viacero noviniek v tlačivách daňových priznaní. Najväčšie zmeny zaznamenali tlačivá na daň z príjmov právnickej osoby a daň z príjmov fyzickej osoby typ B. Zmena nastala aj v tlačive k priznaniu na daň z pridanej hodnoty. Našťastie v tomto prípade ide iba o kozmetické zmeny.

Zmena v daňovom priznaní k dani z pridanej hodnoty bola zavedená opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2017 č. MF/016923/2017-731, ktorým sa ustanovuje vzor Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: https://podnikam.webnoviny.sk/nove-tlacivo-danoveho-priznania-dph-priznania-od-1-1-2018/

Thumbnail for 30018

Bratia Velitsovci: Chceli sme, aby značka ISADORE žila vlastným životom

Peter aMartin Velitsovci sú bývalí slovenskí profesionálni cyklisti aokrem súrodeneckého vzťahu ich spája aj spoločné podnikanie scyklo-oblečením. Vrozhovore sPetrom sme sa dozvedeli, že spolu sbratom ich fascinovali príbehy ľudí, ktorí dokázali vybudovať biznis sminimom peňazí. Za najdôležitejšie ingrediencie podnikania považujú právepeniaze a čas. Známi cyklisti sa netaja tým, že spočiatočnými nákladmi nemali problém, horšie to bolo sich voľným časom. Biznis budovali vhotelových izbách počas prestávok medzi jazdami a dnes sa môžu pýšiť tým, že stoja Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: https://www.podnikajte.sk/inspiracia/category/domace-pribehy/article/velitsovci-isadore.xhtml

Thumbnail for 30006

Zmeny v daňovom priznaní právnických osôb za rok 2017

Tlačivo dane z príjmov právnických osôb zaznamenalo viacero zmien, ako tomu bolo minulý rok. Prejdeme si postupne všetky zmeny, ktoré v tlačive nastali a ktoré sa budú daňovníkov týkať pri podávaní daňových priznaní za kalendárny rok 2017. Aktuálne ešte nie je dané tlačivo k dispozícii aj v elektronickej xml forme. Na vyplnenie tlačiva na portáli finančnej správy si tak budeme musieť ešte nejaký čas počkať.

Ministerstvo financií Slovenskej republiky dňa 22. novembra schválilo opatrenie, ktorým sa Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: https://podnikam.webnoviny.sk/zmeny-v-danovom-priznani-pravnickych-osob-za-rok-2017/

Thumbnail for 29985

Zmeny v daňovom priznaní fyzickej osoby typ B od 1.1.2018

Tlačivo dane z príjmov fyzických osôb typ B zaznamenalo aj v tomto roku viacero zmien, tak ako aj minulý rok. Prejdeme si postupne všetky zmeny, ktoré v tlačive nastali a ktoré sa budú daňovníkov týkať pri podávaní daňových priznaní za kalendárny rok 2017. Aktuálne ešte nie je dané tlačivo k dispozícii aj v elektronickej xml forme. Na vyplnenie tlačiva na portáli finančnej správy si tak budeme musieť ešte nejaký čas počkať.

Ministerstvo financií Slovenskej republiky dňa Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: https://podnikam.webnoviny.sk/zmeny-v-danovom-priznani-fyzickej-osoby-typ-b-od-1-1-2018/

Thumbnail for 29992

Povinnosť komunikovať s Finančnou správou elektronicky po 1. 1. 2018

Zákonom č. 267/2017 Z. z. (ďalej „novela daňového poriadku“) s účinnosťou od 1. januára 2018 sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon č. 563/2009 Z. z.“). Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: http://www.szcoportal.sk/?uniqueid=uchxzASYZNYzrwcnt58KRppONpafPRSCDDulZX7UDBY

Thumbnail for 29981

Ďalšie zmeny v Obchodnom zákonníku od 1.1.2018

Nedávno sme avizovali, že s príchodom Nového roka sa musíme pripraviť na viacero zmien, ktoré sa nevyhli ani takémuto dôležitému zákonu, akým je Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej v texte aj ako „obchodný zákonník“). Posledná novela tohto právneho predpisu bola schválená v októbri minulého roka, pričom väčšina prestavených zmien nadobúda účinnosť od 1. januára 2018. V aktuálnom článku si predstavíme niekoľko dôležitých zmien, ktoré sa týkajú obchodných spoločností a Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: https://podnikam.webnoviny.sk/dalsie-zmeny-v-obchodnom-zakonniku-od-1-1-2018/

Thumbnail for 29980

Ďalšie zmeny v Obchodnom zákonníku od 1.1.2018

Nedávno sme avizovali, že s príchodom Nového roka sa musíme pripraviť na viacero zmien, ktoré sa nevyhli ani takémuto dôležitému zákonu, akým je Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej v texte aj ako „obchodný zákonník“). Posledná novela tohto právneho predpisu bola schválená v októbri minulého roka, pričom väčšina prestavených zmien nadobúda účinnosť od 1. januára 2018. V aktuálnom článku si predstavíme niekoľko dôležitých zmien, ktoré sa týkajú obchodných spoločností a Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: https://podnikam.webnoviny.sk/dalsie-zmeny-v-obchodnom-zakonniku-od-1-1-2018/

Thumbnail for 29977

Na čo si dávať pozor pri výkone funkcie štatutára obchodnej spoločnosti?

Každý konateľ s.r.o., člen predstavenstva a.s., spoločník v.o.s. akomplementár k.s. by si mal pri výkone svojej funkcie plniť množstvo povinností voči spoločnosti, jej obchodným partnerom, zamestnancom iúradom. Porušenie týchto povinností môže mať pre štatutára nepriaznivé následky. Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: https://www.podnikajte.sk/pravo-a-legislativa/category/zakonne-povinnosti-podnikatela/article/statutar-obchodnej-spolocnosti.xhtml