Aug 26, 2015
Aktuálna správa: Sledujte hlavné aktuality pre podnikateľov v našom BLOGu.

Podnikateľský blog

Agregátor podnikateľských správ, dane a odvody, zákonník práce, právna poradňa, účtovníctvo.
Thumbnail for 28362

Zdaňovanie podielov na zisku

Zdaňovanie podielov na zisku (dividend) prešlo od 1.1.2017 výraznou zmenou. Niekoľko rokov neboli dividendy predmetom dane z príjmov. Platili sa z nich len zdravotné odvody. Od roku 2017 sú opäť predmetom dane. V dnešnom článku sa zameriame na také dividendy, ktoré sú vyplatené zo zisku vykázaného až po 1.1.2017. Nebudeme sa venovať skôr platným úpravám.

POZOR

Zdanenie dividend prebieha podľa platnej úpravy toho roka, v ktorom bol dosiahnutý zisk určený na vyplatenie.

Dividenda

Zákon o dani z príjmov konkrétne Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: https://podnikam.webnoviny.sk/zdanovanie-podielov-na-zisku/

Thumbnail for 28359

Privoňať k podnikaniu sa dá už na strednej

Doplniť si manažérske zručnosti, ktoré v škole neučia, získať kontakty a usmerniť vlastnú kariéru. To sú najčastejšie dôvody, pre ktoré sa žiaci stredných a vysokých škôl hlásia popri škole na rôzne kurzy. Ponuka je pestrá a organizátori, často neziskové združenia, sa popri manažérskych schopnostiach snažia študentom vštepiť aj etické zásady zodpovedného líderstva. Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: https://www.etrend.sk/trend-archiv/rok-2017/cislo-38/privonat-k-podnikaniu-sa-da-uz-na-strednej.html

Thumbnail for 28350

Podnikateľská misia do Fínska

Názov spoločnosti *

Sídlo spoločnosti (ulica, mesto, PSČ, okres,kraj) *

IČO *

Zameranie/odvetvie (v anglickom jazyku) *

Zameranie/odvetvie *

Profil spoločnosti (stručný podpis spoločnosti v rozsahu max 300 znakov, v anglickom jazyku) *

Profil spoločnosti (stručný podpis spoločnosti v rozsahu max 300 znakov) *

Web

Účastník 1
Kontaktná osoba *

Meno a priezvisko 1. účastníka *

Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: http://www.sario.sk/sk/podnikatelska-misia-do-finska

Thumbnail for 28335

Akú pečiatku zvoliť pre e-shop

Vlastním internetový obchod a pravidelne vystavujem faktúry. Plánujem si dať vyrobiť jednoduchú pečiatku, na ktorej bude iba logo e-shopu, adresa internetovej stránky a možno tiež adresa sídla. Som živnostník a moje obchodné meno je rovnaké ako moje skutočné meno. Môžem mať pečiatku, na ktorej nie je moje obchodné meno, ale je na nej uvedené webové sídlo e-shopu? Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: https://www.etrend.sk/podnikanie/aku-peciatku-zvolit-pre-e-shop.html

Thumbnail for 28341

SARIO na Brexit Series – Business Planning Forum v Londýne

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu sa 6. septembra 2017 aktívne zúčastnila podujatia Brexit Series – Business Planning Forum v Londýne.
Aktuálne dianie v spojitosti s Brexitom prilákalo na podujatie vysokých predstaviteľov spoločností z rôznych sektorov – consulting, financie, priemyselné komory, relokačné agentúry. Ich účasť predostrela agentúre SARIO príležitosť na nadobudnutie nových kontaktov a vygenerovanie nových investičných príležitostí. Miroslav Beseda, konzultant odboru investičných projektov počas podujatia v stánku SARIO nadviazal kontakt s viacerými spoločnosťami, ktoré Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: http://www.sario.sk/sk/novinky/sario-na-brexit-series-business-planning-forum-v-londyne

Thumbnail for 28329

SARIO at Brexit Series – Business Planning Forum v Londýne

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu sa 6. septembra 2017 aktívne zúčastnila podujatia Brexit Series – Business Planning Forum v Londýne. Aktuálne dianie v spojitosti s Brexitom prilákalo na podujatie vysokých predstaviteľov spoločností z rôznych sektorov – consulting, financie, priemyselné komory, relokačné agentúry. Ich účasť predostrela agentúre SARIO príležitosť na nadobudnutie nových kontaktov a vygenerovanie nových investičných príležitostí.

Miroslav Beseda, konzultant odboru investičných projektov počas podujatia v stánku SARIO nadviazal kontakt s viacerými Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: http://www.sario.sk/sk/novinky/sario-brexit-series-business-planning-forum-v-londyne

Thumbnail for 28323

Zo Slovenska zmizli desaťtisíce prasiat, výrazne sa prepadá aj dobytok

V obchodoch na Slovensku z domácich potravín nič nechýba viac ako mäso. Zo zahraničia sa ho musí dovážať až zhruba polovica. Každý slovenský minister pôdohospodárstva stabilizáciu tunajších chovov hospodárskych zvierat menuje medzi svojimi najvyššími prioritami. Posledných pár rokov to už aj vyzeralo, že by slovenské chovy konečne mohli začať znova rásť. No vlaňajšok ukázal opätovné zrýchlenie vypratávania domácich maštalí i pasienkov. Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: https://www.etrend.sk/podnikanie/domaceho-masa-bude-zasa-menej-po-par-lepsich-rokoch-tu-chovy-zvierat-zasa-padli-dole-2.html

Thumbnail for 28320

Ako zvládnuť živnostenskú skúšku: Stavebný stolár

Na prevádzkovanie viazanej živnosti je potrebná odborná spôsobilosť. Podľa živnostenského zákona musí odbornosť overiť inštitúcia s oprávnením. Po úspešnom absolvovaní získa absolvent osvedčenie o úplnej kvalifikácii. Na jeho základe môže požiadať o vydanie živnostenského oprávnenia.

Stavebný stolár
Má vedieť

– Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarom, hygieny práce a osobné ochranné pracovné pomôcky pri výrobe stavebno-stolárskych výrobkov.
– Technickú dokumentáciu, výkresy a kusovníky používané v odbore, značenie materiálov a vie sa orientovať v technických podkladoch Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: https://podnikam.webnoviny.sk/ako-zvladnut-zivnostensku-skusku-stavebny-stolar/

Thumbnail for 28332

Podpora podnikania na Slovensku konečne realitou

Slovak Business Agency (SBA) spúšťa rozsiahlu podporu malého astredného podnikania na Slovensku prostredníctvom viacerých svojich projektov. Nepremeškajte príležitosť využiť ponúkané možnosti pre svoj biznis. Bezplatná kancelária, poradenstvo, účasť na zahraničných podujatiach amnoho iného. Prinášame prehľad! Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: https://www.podnikajte.sk/start-podnikania/category/podpora-podnikania/article/podpora-podnikania-realita.xhtml

Thumbnail for 28317

Peter Gažík: Kto chce rásť, potrebuje zvedavosť a odvahu

Nominácia na Manažéra roka 2017 | Pred desiatimi rokmi vstupovalo O2 na slovenský trh ako vyzývateľ dvojice zavedených mobilných operátorov. Dnes je zrejmé, že tretí hráč medzi nimi obstál, lebo našiel spôsob, ako uspieť na silne konkurenčnom trhu. Peter Gažík je s projektom slovenského O2 spätý prakticky od začiatku, keď ho začala rozvíjať španielska Telefónica. Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: https://www.etrend.sk/trend-archiv/rok-2017/cislo-38/kto-chce-rast-potrebuje-zvedavost-a-odvahu.html

Thumbnail for 28326

SARIO & AeroMobil spoločne na IAA vo Franfurte nad Mohanom

V dňoch 14-18. septembra sa konzultanti agentúry SARIO zúčastnili 67. ročníka prestížnej automobilovej výstavy IAA 2017 vo Frankfurte n. Mohanom.
Agentúra SARIO prezentovala na výstave svoje služby v priestoroch spoločného stánku so spoločnosťou AeroMobil, ktorá predstavila najnovšiu verziu lietajúceho auta.
Zástupcovia agentúry sa zamerali na prezentáciu slovenského investičného prostredia a inovatívne myšlienky Slovenska pod značkou „Good Idea Slovakia“.

Tohtoročné IAA sa konalo Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: http://www.sario.sk/sk/novinky/sario-aeromobil-spolocne-na-iaa-vo-franfurte-nad-mohanom

Thumbnail for 28306

SARIO & AeroMobil spoločne na IAA vo Franfurte nad Mohanom

V dňoch 14-18. septembra sa konzultanti agentúry SARIO zúčastnili 67. ročníka prestížnej automobilovej výstavy IAA 2017 vo Frankfurte n. Mohanom.
Agentúra SARIO prezentovala na výstave svoje služby v priestoroch spoločného stánku so spoločnosťou AeroMobil, ktorá predstavila najnovšiu verziu lietajúceho auta.
Zástupcovia agentúry sa zamerali na prezentáciu slovenského investičného prostredia a inovatívne myšlienky Slovenska pod značkou „Good Idea Slovakia“.

Tohtoročné IAA sa konalo Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: http://www.sario.sk/sk/sario-aeromobil-spolocne-na-iaa-vo-franfurte-nad-mohanom

Thumbnail for 28308

Registračný formulár Interlight Moskva 2017

Názov spoločnosti *

Sídlo spoločnosti (ulica, mesto, PSČ, okres,kraj) *

IČO *

Zameranie/odvetvie (v anglickom jazyku) *

Zameranie/odvetvie *

Profil spoločnosti (stručný podpis spoločnosti v rozsahu max 300 znakov, v anglickom jazyku) *

Profil spoločnosti (stručný podpis spoločnosti v rozsahu max 300 znakov) *

Web

Účastník 1
Kontaktná osoba *

Meno a priezvisko 1. účastníka *

Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: http://www.sario.sk/sk/registracny-formular-interlight-moskva-2017

Thumbnail for 28302

Interlight Moskva 2017

Dátum: 07 – 10 November 2017Miesto: IEC Expocentre, Moskva, Ruská federáciaKontakt:

E: veltrhy@sario.sk

Agentúra SARIO v rámci národného projektu ‘Podpora
internacionalizácie MSP’, ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, prioritnej osi 3, investičnej priority 3.2, špecifického cieľa 3.2.1 zameraného na nárast internacionalizácie
MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ.

Cieľová skupina: Slovenské malé a stredné podniky so sídlom mimo Bratislavského kraja, ktoré riadne vyplnia registračný formulár so všetkými požadovanými náležitosťami a prílohami

Slovenská agentúra pre Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: http://www.sario.sk/sk/projekty-podujatia/interlight-moskva-2017-0

Thumbnail for 28299

Japonci neveria v reštart Topvaru, zo Šariša by chceli mať druhú Plzeň

Noví šéfovia veľkých firiem nezvyknú pri preberaní funkcií veľa prezradiť o tom, ako ich budú ďalej rozvíjať . No Juhoafričan Grant Liversage, ktorý od dnes začína riadiť dvojku slovenského biznisu s pivom – Pivovary Topvar – toho v inauguračnej tlačovej správe naznačil dosť. Ani nový majiteľ tohto pivovaru, japonská spoločnosť Asahi, ktorá ho nedávno prevzala od nadnárodnej pivovarníckej skupiny SABMiller, totiž pravdepodobne neráta s pokusom o zásadnejšie znovuoživenie jej upadajúcej topoľčianskej značky Topvar. Skôr sa Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: https://www.etrend.sk/firmy/japonci-neveria-v-restart-topvaru-a-skor-zo-sarisa-by-raz-radi-mali-novy-plzen.html