Aug 26, 2015
Aktuálna správa: Sledujte hlavné aktuality pre podnikateľov v našom BLOGu.

Podnikateľský blog

Agregátor podnikateľských správ, dane a odvody, zákonník práce, právna poradňa, účtovníctvo.

Franchising a možnosti jeho praktického využitia v podnikaní

V odborných článkoch sa často hovorí, že franchising je možné využiť takmer vo všetkých oblastiach podnikania. Sú však sektory, kde sa benefity franchisingu prejavujú vo väčšej miere. Ktoré sektory sú najvhodnejšie na franchising? Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: https://www.podnikajte.sk/start-podnikania/category/franchisingove-podnikanie/article/franchising-moznosti-praktickeho-vyuzitia.xhtml

Úvery v jednoduchom účtovníctve

Prijaté krátkodobé aj dlhodobé úvery a pôžičky sa u dlžníka účtujúceho v sústave jednoduchého účtovníctva evidujú v Knihe záväzkov, t.j. nie je dôležité, či ide o prijatie dlhodobej pôžičky resp. úveru (s dobou splatnosti viac ako jeden rok) alebo o prijatie krátkodobej pôžičky resp. úveru (s dobou splatnosti najviac jeden rok). Rovnako nie je dôležité, či poskytovateľom úveru resp. pôžičky je banková inštitúcia alebo iný subjekt. Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: http://www.szcoportal.sk/?uniqueid=uchxzASYZNYzrwcnt58KRna3K7ACPa9f1UWBS0tlgLw

Poznáme víťazov súťaže Mladý inovatívny podnikateľ 2018

Dnes sa uskutočnilo slávnostné vyhlásenie výsledkov 12. ročníka celoslovenského projektu Mladý inovatívny podnikateľ 2018. Jeho úlohou je vyzdvihnúť apredstaviť širokej verejnosti mladých kreatívnych, inovatívnych podnikateľov, ktorí sú úspešní vo svojom odvetví podnikania a zároveň môžu byť inšpirujúcim príkladom pre mladých ľudí, ktorí chcú začať alebo začínajú podnikať. Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: https://www.podnikajte.sk/inspiracia/category/domace-pribehy/article/vitazi-mlady-inovativny-podnikatel-2018.xhtml

Povinnosti živnostníka voči Sociálnej poisťovni

V súvislosti s vykonávaním podnikateľskej činnosti povinné nemocenské a dôchodkové poistenie SZČO vzniká od 1. júla kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárom roku, za ktorý bol jej príjem z podnikania vyšší ako 12 – násobok vymeriavacieho základu, čo je 50 % z dosiahnutej priemernej mzdy mesačnej mzdy za predchádzajúci kalendárny rok. Podľa súčasného právneho stavu živnostník nemá povinnosť sa prihlasovať do Sociálne poisťovne. Platí to tak pre začínajúceho živnostníka ako aj pre živnostníka, ktorý Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: http://www.szcoportal.sk/?uniqueid=uchxzASYZNYzrwcnt58KRna3K7ACPa9fT6QOQea68B8

Vladimíra Neuschlová: Triasol sa mi hlas, ale bola som si stopercentne istá, že dávam výpoveď

Vladi Neuschlová podniká ako líderšip konzultantka akoučka, ktorá pracuje s podnikateľmi alídrami rôznych spoločností na Slovensku aj vzahraničí. Keby ste sa ma pred týmto rozhovorom opýtali, čo si myslím očloveku, ktorý odišiel zdobre platenej top manažérskej pozície vnadnárodnej firme, aby vyskúšal vlastné podnikanie, povedala by som, že sa zbláznil. Dnes mám iný názor a viem, že aj desať rokov úspešnej kariéry môže byť krátka doba na to, aby človeku poskytla pocit šťastia aistotu, že mu Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: https://www.podnikajte.sk/inspiracia/category/domace-pribehy/article/vladimira-neuschlova-davam-vypoved.xhtml

Prečo je pre firmy výhodné zamestnať mamičky po rodičovskej dovolenke? Benefity vás prekvapia

Návrat mamičiek do práce môže byť po rokoch na materskej (rodičovskej) dovolenke zložitý. Stretávajú sa spredsudkami zamestnávateľov otom, že ich pracovný výkon nebude taký, ako predtým. Dôvodov prečo áno je však oveľa viac apre firmy môže zamestnávanie mamičiek priniesť možno na prvý pohľad nečakané benefity. Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: https://www.podnikajte.sk/manazment-marketing/category/zamestnanci-a-hr/article/zamestnananie-mamiciek-rodicovskej-dovolenke-benefity.xhtml

Thumbnail for 31484

AUTOSALÓN – AUTOSHOW NITRA 2018

Dátum: 11 – 14 október 2018Miesto: Agrokomplex Nitra Organizátor: Ministerstvo hospodárstva SR, spoluorganizátor pre nábor účastníkov je agentúra SARIO Kontakt:

Dominika Porubská, E: porubska@sario.sk, Dominika Horská, E: horska@sario.sk,

Vážený obchodný partner,

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky v spolupráci so Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu, SARIO, Vám ponúka možnosť zúčastniť sa expozície v spoločnom stánku MH SR a prezentovať Vaše produkty a služby na 25. ročníku prehliadky osobných, úžitkových a nákladných automobilov, dopravnej techniky, autopríslušenstva Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: http://www.sario.sk/sk/projekty-podujatia/autosalon-autoshow-nitra-2018

Povinnosť firiem zapísať konečného užívateľa výhod do obchodného registra od 1.11.2018 do 31.12.2019

Takmer všetky firmy budú mať od 1.11.2018 povinnosť zapísať do obchodného registra nový údaj – informáciu o takzvanom konečnom užívateľovi výhod. Bližšie informácie o tejto povinnosti prinášame v nasledovnom článku. Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: https://www.podnikajte.sk/pravo-a-legislativa/category/zakonne-povinnosti-podnikatela/article/zapis-konecneho-uzivatela-vyhod-obchodneho-registra.xhtml

Prehľad platenia preddavkov na daň a povinného poistného v roku 2018 pri 13. a 14 príjme zo závislej činnosti FO

Daň z príjmov

– bez podmienok a zdanený v plnej sume ako príjem zo závislej činnosti.

Zdravotné poistenie

– vyplatený najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku zamestnanca,

– pracovnoprávny vzťah zamestnanca u zamestnávateľa trvá k 30.4.2018 nepretržite aspoň 24 mesiacov (2 roky),

– do vymeriavacieho základu zamestnanca sa nezahrnie suma do výšky 500 €.

Sociálne poistenie

– bez podmienok, zníženie vymeriavacieho základu do výšky 500 € sa neuplatní. Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: http://www.szcoportal.sk/?uniqueid=uchxzASYZNYzrwcnt58KRuHcQSbsZ1odWcEWLDBR_98

Registračný formulár Podnikateľská misia do Fínska

Názov spoločnosti *

Sídlo spoločnosti (ulica, mesto, PSČ, okres,kraj) *

Zameranie/odvetvie (v anglickom jazyku) *

Profil spoločnosti (stručný popis spoločnosti v rozsahu max 300 znakov, v anglickom jazyku) *

Fakturačné údaje
IČO *

DIČ

IČ (DPH)

Web

Kontaktná osoba *

Email *

Telefón *

Účastník 1
Meno a priezvisko 1. účastníka *
Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: http://www.sario.sk/sk/registracny-formular-podnikatelska-misia-do-finska-0