Aug 26, 2015
Aktuálna správa: Sledujte hlavné aktuality pre podnikateľov v našom BLOGu.

Kategória: Dane a odvody

Thumbnail for 22761

Daňová licencia za rok 2016. Aké povinnosti majú právnické osoby?

S účinnosťou od 1. januára 2014 bol do zákona o dani z príjmov zavedený inštitút daňovej licencie, ktorý sa bude uplatňovať v tomto roku už po tretíkrát.

V článku sa zameriame na povinnosti právnických osôb, ktoré im v súvislosti s daňovými licenciami vznikajú v roku 2016. Prezradíme vám tiež, či platíte daňovú licenciu v prvom roku podnikania a ako je to s preddavkami na daň.

Čo je daňová licencia? A kto má povinnosť ju Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: http://podnikam.webnoviny.sk/danova-licencia-za-rok-2016-ake-povinnosti-maju-pravnicke-osoby/

Thumbnail for 22743

Zmeškali ste lehotu na registráciu za platiteľa DPH? Poradíme vám, čo sa dá robiť.

Stráženie obratu je obvykle záležitosťou živnostníkov a firiem. Málokto však vie, že sa povinnosť na registráciu DPH môže týkaj aj fyzických osôb. Práve tie často na zákonné povinnosti zabudnú a spamätajú sa neskoro. Ako postupovať v prípade, ak ste nepodali žiadosť o registráciu na platcu DPH v riadnom termíne? Nie je to až tak komplikované!

Povinnosť neplatí len pre podnikateľov

Povinnosť registrovať sa za platiteľa DPH má každá ekonomicky činná osoba, ktorá dosiahne obrat 49 790 eur Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: http://podnikam.webnoviny.sk/zmeskali-ste-lehotu-na-registraciu-za-platitela-dph-poradime-vam-co-sa-da-robit/

Thumbnail for 22639

Daňové odpisy osobného automobilu obstaraného v roku 2016

Pri odpisovaní osobných automobilov sa postupuje podľa zákona o dani z príjmov. Na základe neho je potrebné si dať hlavne pozor na to, aby daňovník uplatňoval iba rovnomerné odpisy a pri automobiloch so vstupnou cenou nad 48 000 € nezabudol na povinnosť v určitých prípadoch upraviť základ dane.

V článku sa venujeme postupu pri výpočte daňových odpisov v prípade automobilov do limitovanej vstupnej ceny, ako aj v prípade obstarania motorových vozidiel nad túto cenu. Pozrite Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: http://podnikam.webnoviny.sk/danove-odpisy-osobneho-automobilu-obstaraneho-roku-2016/

Thumbnail for 22593

Odvody SZČO do Sociálnej poisťovne od 1.1.2017-príklady

Od 1. januára 2017 sa pre samostatne zárobkovo činné osoby tak ako každoročne zvyšuje minimálny, ako aj maximálny vymeriavací základ na platenie poistného na sociálne poistenie. Novinkou je však to, že maximálny vymeriavací základ na výpočet poistného už nebude 5-násobkom, ale až 7-násobkom priemernej mzdy na Slovensku spred dvoch rokov. Rozhodla o tom súčasná vládna koalícia, keď minulý mesiac túto zmenu schválila v parlamente.

Za obdobie od začiatku budúceho roka tak vzrastie minimálna aj maximálna suma Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: http://podnikam.webnoviny.sk/odvody-szco-do-socialnej-poistovne-od-1-1-2017-priklady/

Thumbnail for 22630

Odvody SZČO (živnostníkov) do Sociálnej poisťovne od 1.1.2017-príklady

Od 1. januára 2017 sa pre samostatne zárobkovo činné osoby tak ako každoročne zvyšuje minimálny, ako aj maximálny vymeriavací základ na platenie poistného na sociálne poistenie. Novinkou je však to, že maximálny vymeriavací základ na výpočet poistného už nebude 5-násobkom, ale až 7-násobkom priemernej mzdy na Slovensku spred dvoch rokov. Rozhodla o tom súčasná vládna koalícia, keď minulý mesiac túto zmenu schválila v parlamente.

Za obdobie od začiatku budúceho roka tak vzrastie minimálna aj maximálna suma Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: http://podnikam.webnoviny.sk/odvody-szco-zivnostnikov-do-socialnej-poistovne-od-1-1-2017-priklady/

Thumbnail for 22632

Odvody SZČO (živnostníkov) do zdravotnej poisťovne od 1.1. 2017 – príklady

Od začiatku budúceho roka sa samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO) mení výška preddavku na zdravotné poistenie na rok 2017. Zmena výšky preddavku sa týka všetkých SZČO, keďže sa nielen zvyšuje minimálny preddavok na zdravotné poistenie, ale sa aj prepočítava výška preddavku podľa základu dane za rok 2015.

V tomto je rozdiel oproti sociálnym odvodom, pri ktorých sa minimálne poistné na sociálne poistenie zvyšuje rovnako k 1. januáru kalendárneho roka, avšak výška poistného sa prerátala podľa základu Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: http://podnikam.webnoviny.sk/odvody-szco-zivnostnikov-do-zdravotnej-poistovne-od-1-1-2017-priklady/

Thumbnail for 22566

Odvody SZČO do zdravotnej poisťovne od 1.1. 2017 – príklady

Od začiatku budúceho roka sa samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO) mení výška preddavku na zdravotné poistenie na rok 2017. Zmena výšky preddavku sa týka všetkých SZČO, keďže sa nielen zvyšuje minimálny preddavok na zdravotné poistenie, ale sa aj prepočítava výška preddavku podľa základu dane za rok 2015.

V tomto je rozdiel oproti sociálnym odvodom, pri ktorých sa minimálne poistné na sociálne poistenie zvyšuje rovnako k 1. januáru kalendárneho roka, avšak výška poistného sa prerátala podľa Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: http://podnikam.webnoviny.sk/odvody-szco-do-zdravotnej-poistovne-od-1-1-2017-priklady/

Thumbnail for 22537

Daňový poriadok prinesie od 1.1. 2017 niektoré zjednodušenia

Nedávno sme vám priniesli prehľad najdôležitejších zmien v zákone o dani z príjmov. Ďalšie dva dôležité daňové zákony – zákon o dani z pridanej hodnoty (222/2004 Z.z.) a zákon o správe daní (563/2009 Z.z.) by mali od 1. januára priniesť tiež niekoľko dôležitých zmien.

Uvedené vládne návrhy zákonov sú v štádiu rokovania avšak žiadne výraznejšie úpravy už nie sú očakávané. Aké budú tie najdôležitejšie?

Daňový poriadok prináša niektoré zjednodušenia

Zákon o správe daní, ktorému nikto nepovie inak Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: http://podnikam.webnoviny.sk/danovy-poriadok-prinesie-od-1-1-2017-niektore-zjednodusenia96975-2/

Thumbnail for 22501

Poisťovne žiadajú stiahnuť novelu k 8-percentnému odvodu

Slovenská asociácia poisťovní zvažuje podanie na ústavný súd.

Slovenská asociácia poisťovní vyzýva vládu, aby návrh novely zákona o poisťovníctve, ktorým sa má zaviesť retroaktívne 8-percentný odvod z neživotného poistenia, v tejto podobe stiahla z rokovania parlamentu. Návrh podľa poisťovní trestá zodpovedných, dobrovoľne poistených občanov a firmy a je podľa nich aj protiústavný. Vláda chce na nich podľa asociácie uvaliť skrytú daň a potrestať ich za to, že dobrovoľne a zodpovedne chránia seba a svoj majetok.

Poisťovne sú Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: http://podnikam.webnoviny.sk/poistovne-ziadaju-stiahnut-novelu-8-percentnemu-odvodu/

Thumbnail for 22473

Daňová kobra odhalila ďalšie nelegálne odpočty DPH

Škody spôsobené neoprávneným znižovaním daňovej povinnosti pri čiastočne fiktívnych alebo fiktívnych transakciách odhaduje Daňová kobra na 15 miliónov eur.

Medzinárodná koordinovaná sieť sedemnástich obchodných spoločností, ktoré mali obchodovať s betonárskou oceľou, si počas rokov 2011 až 2013 uplatňovala neoprávnené nadmerné odpočty dane z pridanej hodnoty (DPH). Informoval o tom riaditeľ finančnej správy František Imrecze, podľa ktorého sa škody spôsobené neoprávneným znižovaním daňovej povinnosti pri čiastočne fiktívnych alebo fiktívnych transakciách odhadujú na 15 miliónov eur.

„Celkový nález už Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: http://podnikam.webnoviny.sk/danova-kobra-odhalila-dalsie-nelegalne-odpocty-dph/

Thumbnail for 22443

Ako ukončiť podnikanie čo najvýhodnejšie a najrýchlejšie

BRATISLAVA 9. novembra 2016 (P/PR) – S blížiacim sa koncom roka 2016 a povinnosťou zaplatiť daňovú licenciu mnohí podnikatelia hľadajú možnosti ako sa jej vyhnúť, resp. úplne ukončiť podnikanie. Možností ako ukončiť podnikanie je niekoľko: firmu predať, firmu zlikvidovať, sfúzovať firmu s inou, podať podnet na výmaz spoločnosti ex offo, resp. podať návrh na zrušenie spoločnosti. V dnešnom článku sa zameriame na daňové licencie a čo sa s nimi stane pri rôznych formách ukončenia podnikania. Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: http://podnikam.webnoviny.sk/ukoncit-podnikanie-co-najvyhodnejsie-najrychlejsie/

Thumbnail for 22425

Výdavky na reklamu. Ktoré sú daňovo uznateľné?

Každý podnikateľ má záujem predať čo najviac svojich výrobkov či služieb. Aby sa však potenciálni kupujúci o jeho ponuke dozvedeli, je nevyhnutné vzbudiť pozornosť. Nástrojom na vyvolanie záujmu kupujúcich o výrobky, tovary či služby je reklama.

V článku sa zameriame na problematiku výdavkov spojených s reklamou a ich daňovú uznateľnosť.

Čo je reklama

Reklama predstavuje predvedenie, prezentáciu alebo iné oznámenie súvisiace s obchodnou, podnikateľskou, či inou zárobkovou činnosťou s cieľom uplatniť nasledovné produkty na trhu:

Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: http://podnikam.webnoviny.sk/vydavky-na-reklamu-ktore-su-danovo-uznatelne/

Thumbnail for 22426

Výdavky na reklamu. Ktoré sú daňovo uznateľné?

Každý podnikateľ má záujem predať čo najviac svojich výrobkov či služieb. Aby sa však potenciálni kupujúci o jeho ponuke dozvedeli, je nevyhnutné vzbudiť pozornosť. Nástrojom na vyvolanie záujmu kupujúcich o výrobky, tovary či služby je reklama.

V článku sa zameriame na problematiku výdavkov spojených s reklamou a ich daňovú uznateľnosť.

Čo je reklama

Reklama predstavuje predvedenie, prezentáciu alebo iné oznámenie súvisiace s obchodnou, podnikateľskou, či inou zárobkovou činnosťou s cieľom uplatniť nasledovné produkty na trhu:

Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: http://podnikam.webnoviny.sk/vydavky-na-reklamu-ktore-su-danovo-uznatelne/

Thumbnail for 22396

Pri príjmoch zo zahraničia vzniká riziko dvojitého zdanenia. Toto sú metódy na jeho zamedzenie

Mnoho ľudí sa mylne domnieva, že ak sú občanmi Slovenskej republiky, automaticky riešia daňové povinnosti len na Slovensku a len tu platia dane.

V prípade, že má občan Slovenska príjem zo zahraničia, mal by si preštudovať úpravu zdanenia príjmu v zmluve o zamedzení dvojitého zdanenia, ktorú má Slovenská republika s daným štátom uzavretú.

V článku vám priblížime okrem iného metódy na zamedzenie dvojitého zdanenia. Taktiež, čo robiť v situácii, že ide o krajinu, s ktorou Slovensko Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: http://podnikam.webnoviny.sk/pri-prijmoch-zo-zahranicia-vznika-riziko-dvojiteho-zdanenia-toto-su-metody-na-jeho-zamedzenie/

Thumbnail for 22357

Od 1.1.2017 sa zasielajú evidenčné listy dôchodkového poistenia len elektronicky

V súčasnosti sa povinnosť zasielať evidenčné listy dôchodkového poistenia elektronicky vzťahuje len na niektorých zamestnávateľov, no od 1. januára 2017 sa bude týkať všetkých. V článku si povieme, ako postupovať pri zriadení prístupu do elektronických služieb. Prezradíme vám, na čo si dať pozor pri elektronickom podaní evidenčných listov.

Evidenčný list dôchodkového poistenia predstavuje dôležitý podklad na rozhodovanie o dôchodkových dávkach. Obsahuje údaje, podľa ktorých sa určuje nárok na dôchodok, ako aj jeho výška. Každý zamestnávateľ Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: http://podnikam.webnoviny.sk/1-januara-2017-sa-zasielaju-evidencne-listy-dochodkoveho-poistenia-elektronicky/

Thumbnail for 22338

Počet slovenských firiem na Cypre rastie

Podľa Bisnode Slovensko nový protischránkový zákon, ktorý vláda schválila pred pár dňami, situáciu s daňovými rajmi zásadne nezmení.

Cyprus ostáva aj v treťom kvartáli tohto roka jedným z najobľúbenejších daňových rajov pre slovenské firmy. V druhej polovici tohto roka na Cypre sídlilo spolu 933 slovenských spoločností, čo je o 61 firiem viac ako v druhom kvartáli tohto roka a v porovnaní s minulým rokom je to o 16 spoločností viac. Rebríčku daňových rajov v treťom štvrťroku Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: http://podnikam.webnoviny.sk/pocet-slovenskych-firiem-cypre-rastie/

Thumbnail for 22326

Živnostníci, pozrite sa, v ktorých obdobiach nemusíte platiť sociálne odvody – príklady

Hoci ste povinne dôchodkovo a nemocensky poisteným živnostníkom, sú situácie, kedy sociálne odvody platiť nemusíte. Konkrétne obdobia si predstavíme v modelových príkladoch v článku.

Povinne dôchodkovo a nemocensky poistenému živnostníkovi sa automaticky prerušuje sociálne poistenie v období:

v ktorom má pozastavené prevádzkovanie živnosti,
v ktorom je vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody.

Okrem toho sú však aj iné prípady, kedy sa povinnosť platiť sociálne poistenie živnostníkovi preruší, hoci ten o prerušení poistenia možno ani len netuší.

Zákon Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: http://podnikam.webnoviny.sk/pozrite-sa-akom-obdobi-zivnostnik-nemusi-platit-socialne-odvody/

Thumbnail for 22285

SZČO pozor, niektorí z vás by si mali skontrolovať sumu sociálnych odvodov

Novo určenú sumu sociálnych odvodov, o ktorej Sociálna poisťovňa informovala listom, musia SZČO s odloženými daňami zaplatiť prvýkrát najneskôr do 8. novembra tohto roka.

Samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) s odloženým daňovým priznaním za rok 2015 by si mali skontrolovať sumu poistného, ktorú platia do Sociálnej poisťovne. Za obdobie od 1. októbra tohto roka totiž musia začať platiť poistné na dôchodkové a nemocenské poistenie podľa čiastkového základu dane za minulý rok. Prípadnú novo určenú sumu Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: http://podnikam.webnoviny.sk/szco-pozor-niektori-vas-by-mali-skontrolovat-sumu-socialnych-odvodov/

Thumbnail for 22183

Čo má priniesť novela zákona o DPH?

Od 1. januára 2017 by mal byť účinný novelizovaný zákon o dani z pridanej hodnoty. V článku sa venujeme len vybraným témam, ktorých sa novela zákona týka. Po zverejnení schváleného znenia v Zbierke zákonov SR prinesieme podrobnejší článok o zmenách.

Úrok za zadržanie nadmerného odpočtu počas daňovej kontroly

Návrh sa týka situácie, ak platiteľovi dane začala daňová kontrola v zákonnej lehote na vrátenie nadmerného odpočtu a nadmerný odpočet mu nebol vrátený do uplynutia šiestich mesiacov Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: http://podnikam.webnoviny.sk/co-ma-priniest-pripravovana-novela-zakona-dph/

Thumbnail for 22155

Očakávané novinky v zákone o dani z príjmov

Spomedzi všetkých dôležitých daňových predpisov sa najviac zmien očakáva práve v oblasti dane z príjmov. Vláda pripravila balíček rozsiahlych zmien, ktoré však pri bližšom pohľade môžu znamenať správny smer a väčšiny ľudí by sa tieto zmeny mohli dotknúť v pozitívnom duchu. Pozrime sa na najvýznamnejšie z nich.

Plán na opätovné zavedenie zdanenia dividend

Jednoznačne najvýznamnejšou zmenou by malo byť od nového roka znovuzavedenie zdanenia podielov na zisku t.j. dividend. Vrátime sa tak do stavu spred roka 2004, Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: http://podnikam.webnoviny.sk/ocakavane-novinky-zakone-dani-prijmov/